Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 02.06.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 609 slov
Počet zobrazení: 2 948
Tlačení: 220
Uložení: 187
Na základe analýzy budhistického kauzálneho zákona (kruh života), vysvetlite Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy a tzv. Vznešený osemdielny chodník.
 
Buddha odhalil 4 vznešené pravdy (viď. dharma):
a/ utrpenie je všade, je súčasťou bytia  
b/ utrpenie je spôsobené túžbami, žiadosťami a sebectvom (vlastniť, pripútať sa k životu) 
c/ ak sa potlačí príčina, anuluje sa výsledok. Ak potlačíme túžbu, prestane existovať utrpenie (kauzalita)   
d/ na to, aby sa dala potlačiť túžba, treba viesť nesebecký život (stredná cesta odmietajúca extrémny luxus ale aj asketizmus). Táto posledná pravda sa nazýva Vznešený osemdielny chodník a je morálnym poučením na to, aby sa dosiahol konečný cieľ – nirvána – stav kedy sa skončí kolobeh prevteľovania a utrpenia. Stav absolútnej blaženosti.
 
Je to táto vznešená osemdielna cesta, totiž správne:
chápanie – pochopenie utrpenia, jeho vzniku a zániku,
myslenie - zbavené žiadosti, zlovôle, krutosti,
reč – zdržovanie sa klamstva, ohovárania, planej reči,
konanie – zdržovanie sa zabíjania, kradnutia a nepríslušných pohlavných stykov,
živobytie – nadobúdanie živobytia správnym spôsobom života,
snaženie – prebudenie vôle prekonať zlé, škodiace stavy,
uvedomenie – sústredenie sa na telo, pocity, myseľ a dharmu a ich následné uvedomovanie,
sústredenie – odpútanie pozornosti od rozkoší a utrpenia.
Kruh života predstavuje buddhistický kauzálny zákon (zákon príčiny a účinku). Je to 12 – dielna forma závislého vznikania a zanikania. Jeho základná myšlienka spočíva v ustavičnom návrate kolobehu života.
 
1. – 2. minulosť, nevedenie = nespasenie malo za následok vôľu k životu, smäd po živote, túžby a motivácie neprebudeného človeka. Podľa 4 Buddhových vznešených právd je túžba príčinou utrpenia, to zn. nový život, nová existencia, nová strasť.
Záver: človek, ktorý nedosiahol nirvánu, sa musí opäť narodiť a prejsť utrpením
 
3. – 9. prítomnosť, nový životný cyklus = počatím vzniká nová bytosť, ktorá si neuvedomuje sama seba (3.), vďaka menu sa bytosť stáva individualitou (4.), tvoria sa zmyslové orgány (5.). Indovia majú 6 zmyslov, našich 5 + myslenie, narodenie a prvotné naväzovanie kontaktu s vonkajším svetom – hmat (6.), a neskôr vnímanie (7.), vďaka dotykom a vnímaniu sveta sa rodí pud, túžba a veci sa stávajú predmetom žiadostivosti (8.), kladenie veľkého dôrazu na vonkajší materiálny svet sa človek stáva jeho otrokom a je v ňom uväznený (9.).

Záver: nová bytosť sa príchodom na svet dostáva do pokušenia (túžby). Ak sa ho nezbaví a stane sa otrokom svojich túžob, nedosiahne nirvánu (nespasí sa).
 
10. – 12. dosiahnutie cieľa života = ak sú skutky (karma) počas života nepriaznivé, opakuje sa kolobeh života. Podľa zákona príčiny a účinku sa karma premietne do novej
existencie (10.), v budúcnosti nasleduje znovuzrodenie (11.) a smrť (12.).
Záver: naša minulosť a naša súčasnosť sú príčinami našej budúcnosti
 
3. Zaujmite stanovisko k problematike využívania referenda v Slovenskej republike za posledných 15 rokov. Ako prebiehali jednotlivé referendá, ako sa skončili a prečo je to u nás tak.
 
Referendum je forma priamej demokracie - hlasovanie o návrhu alebo prijatí zákona. Typy referenda: a/ obligatórne (vstup do štátneho zväzku)  b/ fakultatívne (5.hlava, 2.oddiel, str.56) c/ vládne (prezident, vláda, NRSR) d/ ľudové (350 000 občanov)

Referendum 5.hlava čl. 93 (priama demokracia):
občianske hlasovanie o probléme, ktorý nastolí niektorý zo štátnych orgánov (parlament, prezident, mestské zastupiteľstvo). Referendum je nástrojom priamej demokracie. Nemá za úlohu zastupiteľské orgány nahradiť ale doplniť. Výhody referenda: politická participácia občanov, posilnenie legitimity, nástroj riešenia dôležitých ústavných alebo aj miestnych problémov

Nevýhody referenda: rozhodujú aj málo vzdelaní a neskúsení ľudia, ktorí sú najľahšie zmanipulovateľní, majú tendenciu zjednodušovať a prekrúcať politickú realitu (otázky typu ano-nie), vyhýbanie sa zodpovednosti zo strany politikov Referendá v SR: historicky prvé v roku 1994, od toho roku ich bolo dokopy asi 10 referend, z toho 9 neplatných z dôvodu nedostatočnej účasti, alebo boli zmarené (napr. sfalšované refer. Lístky), jediné úspešné referendum, bolo referendum o vstupe Slovenska do EU...z toho vyplýva, že referendum pre Slovensko v praxi nemá žiaden význam.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#referendum vyhody a navyhody #pravda #karma

Maturitné témy z NOSKYOdporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032