4 princípy volebného práva v SR

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.06.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 271 slov
Počet zobrazení: 13 443
Tlačení: 574
Uložení: 578
Vymenujte a charakterizujte 4 princípy volebného práva v SR.

Princípy volebného práva v SR:

1. Všeobecné volebné právo (všeobecnosť)

- je právo všetkých, ktorí dovršili v deň volieb 18 rokov voliť do zastupiteľských orgánov alebo zúčastniť sa na referende – AKTÍVNE právo
- znamená aj možnosť uchádzať sa o zvolenie – kandidovať – PASÍVNE právo
- pasívne je viazané na vyšší vek – napr. za poslanca u nás od 21. rokov, za sudcu – 25 rokov, prezidenta – 35 rokov, sudca Ústavného súdu – 40 rokov
- právo voliť má každý bez rozdielu pohlavia, rasy a národnosti – akurát musí byť občanom SR a trvale žije na území SR
- vo volebnom zákone môže byť uzákonené kto a za akých okolností nemôže voliť – u nás nemôže voliť ten, kto je pozbavený spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu, kto je vo výkone trestu odňatia slobody, ten čo nemá trvalý pobyt na území SR
- v súčasnosti u nás nie je žiadne obmedzenie volebného práva označované ako cenzus, ako to bolo v minulosti /cenzus – majetkový, podľa pohlavia, rasový/
2. Rovnosť
- Znamená, že každý občan má jeden hlas a ten hlas ma rovnakú váhu ako hlasy ostatných
- Táto zásada vyjadruje rovnosť občanov
3. Priamosť
- vyžaduje, aby voliči priamo rozhodovali o tvorbe voleného orgánu
- občan sa zúčastňuje volieb osobne, bez sprostredkovateľa / napr. vo Francúzsku sa druhá komora parlamentu – Senát – volí prostredníctvom voliteľov, USA – takto sa volí prezident/
4. Tajnosť
- vyplýva zo zákona
- znamená, že vo volebnej miestnosti musí byť vytvorený priestor, kde volič bez kontroly upravuje hlasovací lístok

Účasť na voľbách umožňuje občanom volebné právo, ktoré je zakotvené v Ústave SR v 2.hlava, článok 30.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKYOdporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016