Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.06.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 543 slov
Počet zobrazení: 2 223
Tlačení: 181
Uložení: 199
Prezentujte svoj vlastný názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku. Navrhnite spolu 6 rôznych princípov zo všetkých troch ekonomík (2+2+2), ktoré by sa mali podľa Vás vždy a všade uplatňovať.

A/ Teória na vytvorenie vlastného názoru:

Ekonomika sa delí podľa toho, ako si odpovedá na 3 základné ekonomické otázky: „Čo, ako a pre koho vyrábať?“ (od úplného riadenia štátom až po ekonomiku riadenú len samotným trhom) na nasledujúce 4 typy:

V histórii sa k riešeniu ekonomických problémov pristupovalo rôzne:

a/ ekonomika na základe zvykov a tradícií: (prvotnopospolná, otrokárska, tretí svet, papua...)
Typické znaky: v nich má každý svoje presne určené miesto. Know-how je prenášané z generácie na generáciu, nízka výkonnosť, malý pokrok.)

b/ príkazová/ socialistická ekonomika: odpovede na 3 otázka dáva len štát (moc).
Typické znaky: centrálne plánovanie, administratívno-direktívny systém príkazov z centra, štátne vlastníctvo, monopol výrobcov, dlhodobý centrálny plán (napr. 5-ročnica), centrálne stanovené ceny a mzdy.  Ekonomika je málo výkonná a nevyužíva naplno výrobné zdroje krajiny. Zvyčajne býva nedostatková, môže byť aj prebytková

c/ trhová ekonomika (typická pre 19. storočie): systém slobodného podnikania a voľnej súťaže na trhu. Dominantný je vzťah ponuky a dopytu, ktoré tvoria tzv. trhovú cenu.
Typické znaky: slobodný trh statkov, práce, služieb, pôdy a kapitálu, otvorený zahraničný obchod, súkromné bankovníctvo, dokonalá konkurencia (rovnaké podmienky), voľná cenotvorba
Čo vyrábať: určuje spotrebiteľ (ochota spotreby, príjem), Ako vyrábať: určuje konkurencia (lepšie a lacnejšie), Pre koho vyrábať: určuje ponuka a dopyt (príjmy vs. Ceny)

d/ zmiešaná ekonomika: dokonalá trhová ekonomika neexistuje, pretože neexistuje dokonalá konkurencia (monopoly), neexistuje dokonalá spravodlivosť rozdelenia zdrojov, existujú sektora kde hospodári iba štát a pod.
Typické znaky: väčšinu ekonomických problémov rieši trh, voľná súťaž, voľná cenotvorba, prevládajúce súkromné vlastníctvo, čiastočné zásahy štátu do ekonomiky: výber a prerozdeľovanie daní, uspokojovanie spoločenských potrieb, ktoré sú nezaujímavé pre súkromný sektor (školy, zdravotníctvo, energie, MHD a pod.), hospodárenie v tzv. strategických podnikoch (SPP, SE, Nafta ...), ochrana sociálne slabších (sociálna sieť). Tento typ ekonomiky je v súčasnosti rozšírený najmä v EÚ. 

B/ 6 rôznych princípov zo všetkých troch ekonomík

Socialistická ekonomika:
1. Sociálne istoty (každý bol zamestnaný, lebo musel; všetci mali kde bývať,...)
2. Štátne vlastníctvo – dôležité najmä pri strategických podnikoch, pretože tie sú nastavené tak, aby zabezpečovali nejaké tovary/ služby pre ľudí a nie len na to, aby za každú cenu zarábali (čo sa asi tak stane, keď si nejaký zahraničný investor zmyslí, že už sa mu tu podnikať jednoducho neoplatí?; privatizácia štátnych podnikov pod zámienkou, že štát je zlý hospodár, v skutočnosti boli naše štátne firmy predané štátnym firmám z iných štátov a to ide napr. aj o elektrárne, takže stačí niektorých veľkých ujov nahnevať a môžeme ísť tak akurát do... )

Trhová ekonomika:
1. Otvorený zahraničný obchod – ten skutočne môže byť prospešný pre všetky strany bez toho, aby na tom niekto bol stratový (špecializácia na niektoré odvetvia, vhodné podmienky pre poľnohospodárstvo určitých rastlín, živočíchov)
2. Voľná cenotvorba - určovaná na základe dopytu/ponuky

Zmiešaná ekonomika:
1. Kombinácia trhovej ekon. a štátne intervencionalizmu (zásahy štátu) – trh sa javí ako neschopný autoregulácie, viď finančná kríza. Ekonomický cyklus – typicky počas expanzie (rast výkonnosti ekonomiky) ľudia obdivujú, aký geniálny vynález je trhová ekonomika, no počas recesie všetci očakávajú od štátu, že všetko vyrieši. Preto sa domnievam, že práve syntéza týchto dvoch by mohla byť lepším riešením, aj keď ani tá nie je úplne ideálna.
2. Aspoň čiastočné zachovanie niektorých oblastí, ako napr. zdravotníctvo, školstvo nezaujímavými pre súkromný sektor.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKY

Diskusia: Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku

Pridať nový komentár


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022