Parlament, vláda, súdy, prezident

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.06.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 291 slov
Počet zobrazení: 6 715
Tlačení: 404
Uložení: 489
Vymenujte a porovnajte právomoci najvyšších štátnych orgánov – parlament, vláda, súdy, prezident.
 
Parlament zákonodarná moc, legislatíva; kolektívny orgán štátnej moci, ktorý rozhoduje na základe hlasovania (1/2, 2/3, 3/5). Zhromaždenie poslancov slúži ako spojnica medzi občanmi a vládou. Určuje normy správania, ustanovuje, odvoláva. Mandát poslancov (ich právomoc vykonávať funkciu) pochádza od voličov = zastupiteľská demokracia.  Funkčné obdobie je 3-5 rokov.

Úlohy a právomoci parlamentu: 
a/ prijíma, mení a dopĺňa Ústavu 
b/ prijíma, mení a dopĺňa zákony 
c/ schvaľuje štátny rozpočet 
d/ schvaľuje program vlády (vyslovuje dôveru alebo nedôveru)
e/ ratifikuje medzištátne dohody 
f/ kontroluje vládu
g/ menuje sudcov 
h/ volí prezidenta (nie u nás)

Typy parlamentov:
1 - komorový (SR, Švédsko, Izrael, Dánsko)  2 - komorový - bikameralizmus (ČR snemovňa / senát, VB dolná / horná snemovňa (nevolí sa), Nem. národné zhomaždenie / senát., USA snemovňa repre. / senát), 2 komora kontroluje 1 komoru

Vláda – výkonná moc, exekutíva; najvyšší orgán výkonnej moci tzv. štátnej správy. Skladá sa z predsedu a ministrov.
Úlohy vlády:
a/ vykonávanie zákonov (uvádzanie zákonov do života) 
b/ schválenie programového vyhlásenia – dôvera vláde   
c/ návrhy zákonov
d/ organizácia štátu v súlade s Ústavou   
e/ kontakt a spolupráca so zahraničím

Prezident – patrí k výkonnej moci, nenesie však politickú zodpovednosť a v parlamentnom systéme má slabé postavenie.
Kompetencie prezidenta
a/ reprezentácia štátu navonok 
b/ menovanie štátnych úradníkov 
c/ hlavný vojenský veliteľ ( vyhlásenie výnimočného stavu, vojna, mier)
d/ zapožičiava štátne vyznamenania
Prezidenta možno voliť: priamo (SR), voliteľmi (USA), parlamentom (Taliansko)

Súdna moc
jurisdikcia; úlohou súdnej moci je kontrolovať zákonodarnú aj výkonnú moc, podávať výklad Ústavy a riešiť konflikty. Najvyššiu právomoc má Ústavný súd, ktorý posudzuje rozhodnutia vlády a parlamentu, či nie sú v rozpore s Ústavou.
Najdôležitejší princíp súdnictva: nezávislosť sudcov (dlhé volebné obdobie – 7 rokov (ÚS) + doživotie (sudca), nestrannosť, neodvolateľnosť, imunita, nezávislosť na politike)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné témy z NOSKYOdporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015