Národná rada Slovenskej republiky

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 139 slov
Počet zobrazení: 2 652
Tlačení: 193
Uložení: 197
Opíšte Národnú radu Slovenskej republiky.
NRSR – jediný zákonodarný a ústavodarný orgán SR
-  tvorí ju jedna komora, ktorá má 150 poslancov → volení každé 4 roky
-  za poslanca možno zvoliť občana: 21+, trvalý pobyt na Slovensku
-  poslanec je zástupca občanov
-  funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom: sudcu,prokurátora,...
-  poslanci disponujú tzv. poslaneckou imunitou : nemožno ho trestne ani disciplinárne stíhať
-  NRSR – zasadá stále, dĺžka prerušenia nesmie presiahnuť 4 mesiace
→ schôdze zvoláva predseda parlamentu .....................................................
-  NRSR je kolektívny orgán

Charakterizujte jednotlivé oblasti pôsobnosti NR SR a predsedu NR SR.
-  prijímať ústavu, ústavné zákony, zákony a ich novelizácie
-  ratifikovať medzinárodné zmluvy (potvrdzovať)
-  zriaďovať ministerstvá a iné orgány štátnej správy
-  kontrolovať činnosť vlády
-  rokovať o vyslovení dôvery/nedôvery vláde a jej členom
→ potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
-  schvaľovať štátny rozpočet
-  voliť a odvolávať predsedu Najvyššieho kontrolného úradu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#politologia obcianska nauka #národná rada sr #ministerstvá #nr sr #parlament SR


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013