:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Špecifické znaky štátu

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 295 slov
Počet zobrazení: 1 764
Tlačení: 129
Uložení: 138
Analyzujte špecifické znaky štátu.
ŠTÁTNA MOC
o  je najvyššou mocou a vzťahuje sa na celé územie a všetkých obyvateľov
o  podlieha zákonom
o  tvorí tzv. štátny aparát: je rozdelená na orgány zákonodarné, výkonné, súdne

ÚZEMIE ŠTÁTU
o  je priestor vymedzený hranicami (suchozemské, vzdušné, pod povrchom k jadru Zeme)
o  územie štátu sa môže meniť:
· akcesiou: prirodzeným spôsobom (činnosť mora, sopky,...)
· cesiou: na základe dohody s iným štátom

ŠTÁTNE OBČIANSTVO
o  je príslušnosť osoby k určitému štátu
o  právny vzťah medzi občanom a štátom
o  občianstvo SR možno získať:
· narodením
· naturalizáciou (uzavretím manželstva s občanom SR)
· udelením občianstva na základe žiadosti
o  štátne občianstvo nemožno nikomu odňať proti jeho vôli
o  štátne občianstvo SR možno stratiť:
· prehlásením
· smrťou občana
· získaním cudzieho štátneho občianstva- na vlastnú žiadosť

ŠTÁTNA SUVERENITA
o  je zvrchovaná- nezávislá od akejkoľvek inej moci
o  je mocou najvyššou, ale obmedzenou zákonom

ŠTÁTNE SYMBOLY
o  sú to vonkajšie prejavy štátu
o  symboly SR: hymna, znak, vlajka, pečať

Je existencia práva znakom štátu?

-  áno je
Existovali okrem štátu aj iné formy usporiadania spoločnosti?
 
Charakterizujte vnútorné a vonkajšie funkcie štátu.
VNÚTORNÉ FUNKCIE:
o  BEZPEČNOSTNÁ:
· zaistenie bezpečnosti občanov, ich majetku, štátu a jeho orgánov
· Ministerstvo obrany:........................................................................................
· Ministerstvo vnútra:.........................................................................................
o  PRÁVNA:
· zaistenie rešpektovania právneho poriadku, zaistenie práv a slobôd občanov
· Ministerstvo spravodlivosti:..............................................................................
o  EKONOMICKÁ:
· stanovenie podmienok na chod ekonomiky
· Ministerstvo financií:.........................................................................................
o  SOCIÁLNA:
· zaistenie občanov počas choroby, staroby, straty prostriedkov na obživu
· Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny:....................................................
· Ministerstvo zdravotníctva:...............................................................................
o  KULTÚRNA:
· rozvoj školstva, športu, vedy, výskumu, hmotnej a duchovnej kultúry
· Ministerstvo školstva:...........................................................................
· Ministerstvo kultúry:............................................................................

VONKAJŠIE FUNKCIE:
· zaistenie dobrých vzťahov s inými štátmi
· regulácia zahraničného obchodu
· ochrana územia pred prípadným napadnutím
· Ministerstvo zahraničných vecí:.............................................................
· Ministerstvo obrany:..............................................................................
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 0
Slovenčina Ekonomická úloha štátu Poznámky 218 10
Slovenčina Formy štátu Poznámky 489 2
Slovenčina Forma štátu z jednotlivých hľadísk Referát 753 0
Slovenčina Úloha štátu, štát a spoločnosť Referát 502 8.5
Slovenčina Unitárny a zložený štát Poznámky 294 0
Slovenčina Platónovo dielo „Štát“ Referát 475 0
Slovenčina Znaky štátu, štátnu moc, štátne územie, štátne občianstvo Poznámky 973 4
0.018