:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Horizontálne rozdelenie štátnej moci

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 379 slov
Počet zobrazení: 1 735
Tlačení: 130
Uložení: 153
Charakterizujte horizontálne rozdelenie štátnej moci.
-  podstatou je rozdeliť moc na 3 nezávislé a rovnocenné zdroje moci, ktoré sa navzájom dopĺňajú a kontrolujú
-  princíp deľby sa prvýkrát objavuje v dielach filozofa Johna Locka a najmä v spisoch mysliteľa Charlesa de Montesquiea

Prečo je nevyhnutné, aby sa moc v demokratickom štáte delila?

-  cieľom je zabezpečiť efektívny výkon štátnej moci
-  zabrániť zneužitiu štátnej moci

Na základe všeobecných princípov popíšte funkcie exekutívy, legislatívy a jurisdikcie v štáte.

LEGISLATÍVA ( ZÁKONODARNÁ MOC ):
o  parlament, ktorý sa skladá z poslancov a na ich čele je predseda parlamentu
o  predseda parlamentu:......................................................................................
o  mandáty poslancov vznikajú vo všeobecných voľbách
o  parlament môže byť tvorený jednou komorou alebo dvoma komorami (snemovňa a senát, jedna kontroluje druhú- VB, USA, Nemecko,...)
o  medzi komorami je rozdiel v názve, v dĺžke volebného obdobia, v spôsobe volieb
o  SR má jednokomorový parlament
o  parlament je kolektívny orgán- jednotlivec v ňom nerozhoduje
o  parlamentom v SR je Národná rada Slovenskej republiky- najvyšší ústavodarný a zákonodarný orgán
o  právomoci parlamentu:
· prijíma a novelizuje zákony a ústavu
· schvaľuje programové vyhlásenie vlády
· schvaľuje štátny rozpočet
· ratifikuje medzinárodné zmluvy,...

EXEKUTÍVA ( VÝKONNÁ MOC ):
o  vláda a hlava štátu
o  vláda sa skladá z ministrov a na ich čele je predseda vlády- premiér / ka
o  vláda môže vzniknúť ako výsledok všeobecných parlamentných volieb (prezident poverí predsedu víťaznej strany zostavením vlády) alebo ako výsledok prezidentských volieb (novozvolený prezident si zostaví vládu).
o  vláda je kolektívny orgán
o  členovia vlády (ministri) majú pridelené svoje rezorty (ministerstvá)
o  úlohy vlády:
· riadiť chod štátu
· uvádzať rozhodnutia parlamentu do praxe, prijímať nariadenia a vyhlášky na vykonanie zákonov
· pripravovať návrhy zákonov
· pripraviť a predložiť parlamentu na schválenie programové vyhlásenie
o  najvyšším orgánom výkonnej moci i nás je vláda Slovenskej republiky
o  úlohy hlavy štátu:
· reprezentuje štát navonok i vo vnútri
· menuje štátnych funkcionárov
· je hlavný veliteľ vojsk

JURISDIKCIA ( SÚDNA MOC ):
o  predstavuje ju sústava súdov + osobitné postavenie má ústavný súd
o  sústava súdov:
· prvostupňové súdy rozhodujú vo veci občianskoprávnej- OKRESNÉ SÚDY
· druhostupňové súdy rozhodujú vo veciach trestnoprávnych- KRAJSKÉ SÚDY
· najvyšší súd je odvolacím súdom a proti jeho rozhodnutiu sa nedá odvolať, jeho rozhodnutie je konečné- NAJVYŠŠÍ SÚD
o  ústavný súd
· rozhoduje o tom, či sú prijaté právne normy v súlade s ústavou
o  súdnictvo je nezávislé
o  sudcovia nesmú byť členmi politických strán
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Horizontálna deľba štátnej moci a zložky štátnej moci Maturita 387 0
Slovenčina Deľba moci v demokratických štátoch Poznámky 114 9
Slovenčina Horizontálne delenie štátnej moci v demokratických štátoch Referát 610 0
Slovenčina Horizontálna a vertikálna deľba moci Referát 414 6.2
Slovenčina Vertikálna deľba štátnej moci Poznámky 186 0
Slovenčina Štátna moc - Princíp deľby štátnej moci Referát 810 3.5
Slovenčina Znaky štátu, štátnu moc, štátne územie, štátne občianstvo Poznámky 973 4
0.022