Členenie politických strán

Ostatné » Náuka o spoločnosti

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 210 slov
Počet zobrazení: 2 515
Tlačení: 160
Uložení: 186
Vymedzte pojem politická strana a popíšte členenie politických strán.
-  je dobrovoľné združenie občanov, ktorých spájajú spoločné politické názory

A.  PODĽA POLITICKEJ ORIENTÁCIE:
o  konzervatívne (pravicové) strany
o  liberálne strany
o  sociálne (ľavicové) strany
B.  PODĽA POLITICKÉHO VPLYVU:
o  parlamentné strany
· vládne
· opozičné
o  mimoparlamentné strany

Popíšte funkcie politický strán v politickom systéme krajiny.
-  prostredníctvom politických strán sa občania zúčastňujú na politickom živote spoločnosti
sprostredkovateľská-  most medzi ľudom a vládou
integračná-  sústreďovanie záujmov
socializačná-  učí hrať politické role
mobilizačná-  mobilizácia voličov
regrutačná-  výber politických elít
ústavná-  vláda je zostavovaná prostredníctvom strán

Vysvetlite členenie politických strán. 

ĽAVICA

PRAVICA

priority

sociálna politika a istoty

podpora podnikania

štát

sociálne zodpovedný silný štát

minimalizácia kompetencií štátu

rovnosť

výsledkov

príležitosti

človek

dôraz na kolektív

dôraz na jednotlivca

ekonomika

regulovanie

voľný trh

ekonomické priority

odstránenie nezamestnanosti

zníženie inflácie

spoločnosť

splynutie

oddelenie

Aké sú podmienky vzniku politických strán u nás?
-  vznikajú registráciou na Ministerstve vnútra SR- ak splnia zákonom stanovené podmienky
-  založenie politickej strany nezávisí od povolenia štátnych orgánov
-  návrh na registráciu môžu podať najmenej 3 občania starší ako 18 rokov
-  k návrhu je potrebné doložiť stanovy a program strany, petíciu s podpisom aspoň 1000 občanov
-  zanikajú vlastným alebo súdnym rozhodnutím
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Náuka o spoločnosti

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.196