Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 1349 151 161 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1650 174 169 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 4537 284 305 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1785 154 203 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 1224 130 127 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 1261 128 120 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 3617 249 259 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 8690 456 456 14.06.2014 5.6
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 3990 252 240 14.06.2014 7.3
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 1354 111 146 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1720 156 154 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 2884 226 256 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 2792 222 218 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 2386 198 211 02.06.2014 8
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 2214 209 215 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 1389 139 143 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 1391 116 99 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 1211 86 117 02.06.2014 1
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 1309 141 126 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 1416 171 176 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 1208 152 120 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 977 110 123 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 1199 100 109 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1906 222 242 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 970 135 102 02.06.2014 0
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Referát 1653 slov 2424 277 253 31.05.2014 9
Slovenčina Systémová bezpečnostná politika IT Referát 978 slov 1556 163 196 31.05.2014 0
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 1450 171 163 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 1267 201 218 31.05.2014 8
Slovenčina Analýza rizík Referát 1262 slov 1408 210 215 31.05.2014 4
Slovenčina Efektívne zaistenie bezpečnosti Referát 136 slov 1190 139 153 31.05.2014 0
Slovenčina Informačná bezpečnosť Referát 367 slov 1671 196 207 31.05.2014 2
Slovenčina Bezpečnostná politika - Riadenie a koordinácia Referát 1897 slov 1475 191 196 31.05.2014 0
Slovenčina Fotografický dizajn - maturitné otázky Maturita 1055 slov 2000 235 262 30.05.2014 6
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 2650 191 192 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 1818 188 164 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 3496 240 241 29.05.2014 1
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 927 99 104 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 1584 168 183 29.05.2014 10
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 2499 220 231 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 1742 168 205 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 2330 177 213 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 1232 132 113 29.05.2014 0
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Referát 755 slov 1186 166 191 29.05.2014 0
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Referát 1045 slov 5805 270 277 29.05.2014 5.5
Slovenčina Typy náboženského myslenia Referát 235 slov 1379 156 130 29.05.2014 0
Slovenčina Primárne postavenie rodiny Referát 192 slov 1135 106 112 29.05.2014 0
Slovenčina Volebné systémy u nás a vo svete Referát 374 slov 1983 214 207 29.05.2014 0
Slovenčina Teóriu spoločenskej zmluvy u J.J.Rosseaua a Johna Locka Referát 859 slov 1066 95 98 29.05.2014 0
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Referát 1274 slov 3203 231 231 29.05.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 916 Ďalej

Ostatné - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#issac asimov strateny robot obsah #testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #postavenie politických stran, koalicia, opozicia #rudo moric z polovnickej kapsy obsah #pôvod slova tolerancia #znaky volebného práva #Z polovníckej kapsy obsah knihy #Rozdelenie a charakteristika múčnikov #ZAVINAC NA NOTEBOOKU #Sokoliar tomáš OBSAH #uvaha komunikacia medzi ludmi #alkoholizmus vyklad #sport #tovaroznalectvo #slavnostny prejav - otvorenie sportoveho podujatia #informatika #test z tovaroznalectva #Multikultúrna spoločnosť referat #uvaha zdravie alebo bohatstvo #ako sa piše zavináč #eutanázia uvaha #ludovit stur #hana zelinová jakubko #ako napísať zavynáč na sk klávesnici #sociológia #v zdravom tele zdravy duch uvaha #sebareflexia uvaha #duševné zdravie úvaha #kto je to zadržaný #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #konformita, nonkonformita a deviácia #issac asimov strateny robot osnova #výklad futbal #internet #žiadosť o prijatie do policajného zboru #sloh vyklad alkoholizmus #kultura tela #získavanie a spracovanie informácií #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #behavioralna psychologia #akcidenčné tlačoviny #Masovokomunikačné prostriedky #blahoželanie k narodeninám knazovi #socialne vztahy #výhody a nevýhody komunizmu #uvaha alkoholizmus #diktat pre policajtov #basen mesiac oktober #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #jednotlivec a skupina

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 59 slov
Slovenčina Ako vypísať venovanie na oznamko (návod) Nezaradené 380 slov
Slovenčina Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) Nezaradené 197 slov
Slovenčina Vstupno - výstupné zariadenia Informatika 2753 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády Náuka o spoločnosti 720 slov
Slovenčina Autorské práva, licencie, legálny softvér Informatika 1272 slov
Slovenčina Číselné sústavy Informatika 597 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina Komunikácia a bariéry v komunikácii Náuka o spoločnosti 657 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Možnosti pripojenia na Internet Informatika 546 slov
Slovenčina Počítačové vírusy druhy Informatika 710 slov
0.040