Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 4554 študentských prácOnline: 400 mladých ľudí

Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Názor na trhovú ekonomiku, zmiešanú ekonomiku a socialistickú ekonomiku Referát 543 slov 1257 149 159 14.06.2014 0
Slovenčina Universalia ante res & Universalia post res Referát 375 slov 1521 172 167 14.06.2014 0
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Referát 271 slov 3976 260 276 14.06.2014 8
Slovenčina Marxova teória Referát 502 slov 1617 151 200 14.06.2014 0
Slovenčina Augustín - Otec cirkvi Referát 310 slov 1099 127 126 14.06.2014 0
Slovenčina Inflácia a jej úrovne Referát 187 slov 1116 123 118 14.06.2014 0
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Referát 1512 slov 3213 240 253 14.06.2014 0
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Referát 212 slov 7837 433 433 14.06.2014 6.2
Slovenčina Psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická fenomenológia Referát 1051 slov 3743 247 235 14.06.2014 7.3
Slovenčina Záruky ochrany práva v demokratickom štáte Referát 495 slov 1249 108 141 14.06.2014 0
Slovenčina Demokracia nie je potrebná, dokonca, že je zlá Referát 258 slov 1555 152 152 02.06.2014 0
Slovenčina Idealizmus G.W.Hegela a materializmus K.Marxa Referát 348 slov 2700 222 251 02.06.2014 0
Slovenčina Psychické javy Referát 197 slov 2504 214 212 02.06.2014 0
Slovenčina 5 základných politických systémov modernej typológii Referát 641 slov 2186 192 206 02.06.2014 8
Slovenčina Etika Immanuela Kanta – kategorický imperatív Referát 226 slov 2033 205 209 02.06.2014 0
Slovenčina 2 pohľady na rodinu Referát 408 slov 1269 138 141 02.06.2014 0
Slovenčina Priama a nepriama demokracia Referát 227 slov 1242 115 97 02.06.2014 0
Slovenčina Teória stvorenia (Boh) a evolučnú teóriu (Darwin) Referát 89 slov 1109 85 113 02.06.2014 1
Slovenčina Regulácia množstva peňazí v obehu Referát 559 slov 1240 138 123 02.06.2014 0
Slovenčina Vzťah filozofie a náboženstva v období stredoveku Referát 336 slov 1335 167 172 02.06.2014 10
Slovenčina Buddhovo učenie: 4 vznešené pravdy Referát 609 slov 1123 147 117 02.06.2014 0
Slovenčina Ako sa určuje ich cena v zmiešanej ekonomike Referát 623 slov 926 108 122 02.06.2014 0
Slovenčina Všeobecná deklaráciá ľudských práv Referát 607 slov 1134 99 108 02.06.2014 0
Slovenčina Kantova Kritika čistého rozumu Referát 1157 slov 1723 219 238 02.06.2014 0
Slovenčina Politické strany na 3 základné skupiny Referát 117 slov 914 132 100 02.06.2014 0
Slovenčina Kríza a krízové riešenie Referát 1653 slov 2242 266 246 31.05.2014 9
Slovenčina Systémová bezpečnostná politika IT Referát 978 slov 1409 158 190 31.05.2014 0
Slovenčina Celková bezpečnostná politika IT Referát 672 slov 1328 166 156 31.05.2014 0
Slovenčina Zásady výstavby bezpečnostnej politiky organizácie Referát 1447 slov 1144 194 209 31.05.2014 8
Slovenčina Analýza rizík Referát 1262 slov 1279 205 210 31.05.2014 4
Slovenčina Efektívne zaistenie bezpečnosti Referát 136 slov 1102 134 144 31.05.2014 0
Slovenčina Informačná bezpečnosť Referát 367 slov 1527 187 201 31.05.2014 2
Slovenčina Bezpečnostná politika - Riadenie a koordinácia Referát 1897 slov 1292 182 188 31.05.2014 0
Slovenčina Fotografický dizajn - maturitné otázky Maturita 1055 slov 1847 228 253 30.05.2014 6
Slovenčina Sokratova etika Referát 865 slov 2429 185 185 29.05.2014 0
Slovenčina Ako vzniká sociálna štruktúra spoločnosti Referát 472 slov 1672 184 160 29.05.2014 0
Slovenčina Vnútorné členenie Ústavy SR Referát 373 slov 3285 233 237 29.05.2014 1
Slovenčina Názor na úspechy alebo neúspechy v histórii ľudstva Referát 184 slov 846 98 102 29.05.2014 0
Slovenčina Empirizmus z pohľadu Johna Locka, Georgea Berkeleyho a Davida Huma Referát 909 slov 1485 165 178 29.05.2014 10
Slovenčina Zložky politického systému Referát 124 slov 2355 212 222 29.05.2014 0
Slovenčina Názory J.J.Rousseaua Referát 694 slov 1656 166 201 29.05.2014 0
Slovenčina Citáty Platóna a Aristotela porovnanie Referát 579 slov 2195 173 208 29.05.2014 0
Slovenčina Znaky štátu a funkcie štátu Referát 143 slov 1119 128 110 29.05.2014 0
Slovenčina Potreba novelizácie rôznych právnych odvetví Referát 755 slov 1134 163 188 29.05.2014 0
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Referát 1045 slov 5300 260 268 29.05.2014 5.5
Slovenčina Typy náboženského myslenia Referát 235 slov 1252 150 127 29.05.2014 0
Slovenčina Primárne postavenie rodiny Referát 192 slov 1058 105 110 29.05.2014 0
Slovenčina Volebné systémy u nás a vo svete Referát 374 slov 1787 211 202 29.05.2014 0
Slovenčina Teóriu spoločenskej zmluvy u J.J.Rosseaua a Johna Locka Referát 859 slov 991 95 98 29.05.2014 0
Slovenčina Smery poklasickej filozofie Referát 1274 slov 2991 228 228 29.05.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 916 Ďalej

Ostatné - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#issac asimov strateny robot obsah #testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #postavenie politických stran, koalicia, opozicia #rudo moric z polovnickej kapsy obsah #pôvod slova tolerancia #znaky volebného práva #Z polovníckej kapsy obsah knihy #Rozdelenie a charakteristika múčnikov #ZAVINAC NA NOTEBOOKU #Sokoliar tomáš OBSAH #uvaha komunikacia medzi ludmi #alkoholizmus vyklad #sport #tovaroznalectvo #informatika #slavnostny prejav - otvorenie sportoveho podujatia #uvaha zdravie alebo bohatstvo #ludovit stur #hana zelinová jakubko #Multikultúrna spoločnosť referat #eutanázia uvaha #duševné zdravie úvaha #sociológia #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #výklad futbal #v zdravom tele zdravy duch uvaha #sloh vyklad alkoholizmus #issac asimov strateny robot osnova #ako sa piše zavináč #sebareflexia uvaha #internet #kto je to zadržaný #behavioralna psychologia #ako napísať zavynáč na sk klávesnici #Masovokomunikačné prostriedky #akcidenčné tlačoviny #kultura tela #získavanie a spracovanie informácií #test z tovaroznalectva #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #uvaha alkoholizmus #konformita, nonkonformita a deviácia #kultúra, multikultúrnosť #výhody a nevýhody komunizmu #trestne pravo #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #socialne vztahy #výklad - ako zvládať stres #15. Športové potreby(význam športu, rozdelenie) #jan kollar

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 59 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Jún - charakteristika mesiaca Nezaradené 515 slov
Slovenčina Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) Nezaradené 197 slov
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti 271 slov
Slovenčina Získavanie a spracovanie informácií Informatika 261 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Náuka o spoločnosti 116 slov
Slovenčina Príprava jedál studenej kuchyne Nezaradené 662 slov
Slovenčina Subkultúra mládeže Náuka o spoločnosti 9054 slov
Slovenčina Druhy softvéru a aplikačné programy Informatika 1442 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
0.042