Ostatné - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Hlavné obdobia stredovekej filozofie Referát 992 slov 1603 164 166 29.05.2014 2
Slovenčina Teória o nadčloveku Referát 383 slov 1218 119 121 28.05.2014 0
Slovenčina „Cudzinec, tu Ti bude dobre. Tu je rozkoš najväčším dobrom.“ Referát 347 slov 1071 101 106 28.05.2014 0
Slovenčina Rôzne typy ekonomík Referát 677 slov 2166 164 177 28.05.2014 10
Slovenčina Potreba deľby štátnej moci Referát 335 slov 1052 125 132 28.05.2014 0
Slovenčina Práca s Ústavou Referát 1077 slov 905 110 111 28.05.2014 0
Slovenčina Pojem osobnosť - význam Referát 182 slov 1574 154 145 28.05.2014 0
Slovenčina Problém dôchodkového poistenia občanov Referát 324 slov 818 82 102 28.05.2014 1
Slovenčina René Descartes: Cogito ergo sum Referát 196 slov 1046 89 85 28.05.2014 0
Slovenčina Prirodzené práva, ľudské práva a slobody a občianske práva Referát 466 slov 1420 142 144 28.05.2014 5.5
Slovenčina Determinácia psychiky jednotlivca a motivácie jeho správania Referát 247 slov 1114 91 105 28.05.2014 0
Slovenčina 3 ekonomické (ideologické) smery Referát 472 slov 1010 95 102 28.05.2014 0
Slovenčina 3 filozoficko-sociálne teórie z obdobia novoveku Referát 448 slov 1078 81 97 28.05.2014 0
Slovenčina Pozitivistický zákon 3 štádií ľudského myslenia Referát 276 slov 996 93 96 28.05.2014 0
Slovenčina Princípy fungovania trhového mechanizmu Referát 513 slov 1459 155 158 28.05.2014 1
Slovenčina 3 generácie ľudských práv Referát 255 slov 1264 100 100 28.05.2014 1
Slovenčina Štátny režim, volebné právo, politické strany Referát 261 slov 1207 101 101 28.05.2014 0
Slovenčina Kompetencie orgánov na ochranu práva Referát 436 slov 2526 176 171 28.05.2014 0
Slovenčina Rozdiel medzi mýtickým a filozofickým myslením Referát 285 slov 1513 156 150 28.05.2014 9
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Referát 704 slov 1174 191 184 20.05.2014 0
Slovenčina Voľby prezidenta SR Poznámky 279 slov 1045 101 110 25.04.2014 0
Slovenčina Volebné právo SR Poznámky 384 slov 1151 98 116 25.04.2014 0
Slovenčina Politické strany rozdelenie Poznámky 329 slov 3229 203 189 25.04.2014 0
Slovenčina Problémy verejnej správy Poznámky 243 slov 880 111 149 25.04.2014 0
Slovenčina Zastupiteľská demokracia Poznámky 228 slov 968 98 105 25.04.2014 0
Slovenčina Ústava SR Poznámky 842 slov 2823 211 219 25.04.2014 6.3
Slovenčina Vertikálna deľba štátnej moci Poznámky 186 slov 1230 97 106 25.04.2014 0
Slovenčina Deľba moci v demokratických štátoch Poznámky 114 slov 972 93 126 25.04.2014 9
Slovenčina Využívanie referenda Poznámky 311 slov 1291 144 150 25.04.2014 0
Slovenčina Demokracia definícia Poznámky 309 slov 3389 249 263 25.04.2014 0
Slovenčina Diktatúra = Nedemokratický štát Poznámky 196 slov 1201 134 144 25.04.2014 0
Slovenčina Formy štátu Poznámky 489 slov 3244 218 223 25.04.2014 2
Slovenčina Znaky štátu, štátnu moc, štátne územie, štátne občianstvo Poznámky 973 slov 3888 233 237 25.04.2014 4
Slovenčina Bezpečnostný projekt Referát 333 slov 1217 178 179 12.04.2014 0
Slovenčina Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov Referát 138 slov 1122 145 154 12.04.2014 0
Slovenčina Analýza a manažment rizík Referát 10732 slov 2098 249 237 12.04.2014 0
Slovenčina Riadenie kvality IS Referát 4541 slov 1365 236 259 12.04.2014 0
Slovenčina Prevádzka a údržba IS Referát 733 slov 1061 148 179 12.04.2014 0
Slovenčina Akceptačné testovanie IS Referát 1168 slov 2696 294 272 12.04.2014 0
Slovenčina Integrácia a testovanie IS Referát 741 slov 1290 167 167 12.04.2014 0
Slovenčina Budovanie HW a SW platformy IS Referát 275 slov 919 156 173 12.04.2014 0
Slovenčina Vývoj SW Referát 317 slov 1080 162 155 12.04.2014 8
Slovenčina Projektovanie IS Referát 480 slov 1014 175 170 12.04.2014 0
Slovenčina Analýza IS Referát 1784 slov 1551 216 216 10.04.2014 0
Slovenčina Plánovanie a manažment procesu budovania IS Referát 2747 slov 1151 220 205 10.04.2014 0
Slovenčina Modely životného cyklu IS Referát 698 slov 1990 204 240 10.04.2014 0
Slovenčina Fázy životného cyklu IS Referát 135 slov 1435 174 170 10.04.2014 0
Slovenčina Životný cyklus IS Referát 467 slov 2037 214 215 10.04.2014 0
Slovenčina Informačný systém a informačná technológia Referát 111 slov 1464 184 188 10.04.2014 2
Slovenčina Manažment v IT Referát 92 slov 1297 156 140 10.04.2014 0
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 916 Ďalej

Ostatné - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#issac asimov strateny robot obsah #testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #postavenie politických stran, koalicia, opozicia #rudo moric z polovnickej kapsy obsah #pôvod slova tolerancia #znaky volebného práva #Z polovníckej kapsy obsah knihy #Rozdelenie a charakteristika múčnikov #ZAVINAC NA NOTEBOOKU #Sokoliar tomáš OBSAH #uvaha komunikacia medzi ludmi #alkoholizmus vyklad #sport #slavnostny prejav - otvorenie sportoveho podujatia #tovaroznalectvo #informatika #uvaha zdravie alebo bohatstvo #Multikultúrna spoločnosť referat #ludovit stur #ako sa piše zavináč #hana zelinová jakubko #eutanázia uvaha #sociológia #v zdravom tele zdravy duch uvaha #ako napísať zavynáč na sk klávesnici #test z tovaroznalectva #duševné zdravie úvaha #kto je to zadržaný #issac asimov strateny robot osnova #sebareflexia uvaha #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #výklad futbal #konformita, nonkonformita a deviácia #internet #sloh vyklad alkoholizmus #behavioralna psychologia #kultura tela #Masovokomunikačné prostriedky #akcidenčné tlačoviny #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #žiadosť o prijatie do policajného zboru #získavanie a spracovanie informácií #uvaha alkoholizmus #socialne vztahy #výhody a nevýhody komunizmu #diktat pre policajtov #15. Športové potreby(význam športu, rozdelenie) #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #čertova brazda obsah #trestne pravo

Ostatné - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ostatné Kategória Rozsah
Slovenčina Ako sa píše zavináč Informatika 49 slov
Slovenčina Gaudeamus igitur - Stužková + preklad Nezaradené 146 slov
Slovenčina České mesiace - názvy českých mesiacov Nezaradené 59 slov
Slovenčina Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) Nezaradené 197 slov
Slovenčina Počítačové vírusy druhy Informatika 710 slov
Slovenčina „Milujem ťa“ v rôznych jazykoch Nezaradené 420 slov
Slovenčina Autorské práva, licencie, legálny softvér Informatika 1272 slov
Slovenčina Vstupno - výstupné zariadenia Informatika 2753 slov
Slovenčina Získavanie a spracovanie informácií Informatika 261 slov
Slovenčina Druhy softvéru a aplikačné programy Informatika 1442 slov
Slovenčina Vznik práva, jeho počiatky, morálka Náuka o spoločnosti 692 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo - poznámky 1. ročník Nezaradené 2554 slov
Slovenčina Prezentácia - Základné pravidlá, PowerPoint Informatika 416 slov
Slovenčina Vírusy a antivírusové programy Informatika 1430 slov
0.029