Pedagogika viacnásobne postihnutých

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: ivka47
Typ práce: Poznámky
Dátum: 07.05.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 152 slov
Počet zobrazení: 5 880
Tlačení: 506
Uložení: 521
Pedagogika viacnásobne postihnutých
  - táto problematika patrí k najnáročnejším, pretože sa nedá definovať celá skupina viacnásobne postihnutých, kvôli veľkej rôznorodosti, pri charakterizovaní sa uplatňuje skôr popisný prístup.
I. ĽAHKÉ VIACNÁSOBNÉ POSTIHNUTIA
Vzdelávanie je možné v bežnej škole. Používanie kompenzačných pomôcok nie je rozsiahle. Jednotlivci sú schopný integrovať sa, zamestnať sa, samostatne žiť.
II. ŤAŽKÉ VIACNÁSOBNÉ POSTIHNUTIA
Výrazne narušený komunikačný proces, edukácia je sťažená. Používanie špeciálnych pomôcok je nevyhnutné. Podpora a pomoc po celý život je nutná. Kedysi bola starostlivosť len na zdravotníckych zariadeniach, dnes sú už postihnutý vzdelávaný a vychovávaný, nie integrovaný.

- edukácia viacnásobne postihnutých sa zameriava na oblasť:

- motoriky – jemná motorika – pohyby prstov, tváre, úchopy
    -  hrubá motorika – pohyby nôh, koordinácia, rovnováha
- senzoriky – vnímanie – zrakové, sluchové, čuchové, hmatové
- sebaobsluhy – stravovanie zručnosti, obliekanie, vyzliekanie, používanie toalety,
- komunikácie – ukazovanie, gestikulácie, prstová abeceda, obrázkové systémy
- orientácie v prostredí
-edukácia sa musí niesť v znamení individualizácie – individuálny edukačný plán pre viacnásobne postihnutých.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019