Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 14.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 392 slov
Počet zobrazení: 13 467
Tlačení: 913
Uložení: 937
Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia.

Subjekty sociálnej politiky
Subjektom je každý jednotlivec alebo organizácia, ktorá vykonáva sociálne činnosti, pre uspokojenie sociálnych potrieb. Niekedy je objekt a subjekt totožný (rodina).

Subjektom je:
 1) jednotlivec,
2) rodina,
3) obec,
4.)obč.združenia
5,)charity a rehole
6.)Odbory
7.) Zamestnávatelia
8.) Štát  prichádza až na koniec, keď všetci ostatní zlyhajú štát má vtedy pomôcť.
 
Sociálna politika sa realizuje prostredníctvom určitých subjektov, z ktorých ako hlavný vystupuje štát. Je to tým, že štát určuje obsah, ciele, úlohy i chápanie sociálnej politiky v rôznych etapách rozvoja spoločnosti. Na nižších stupňoch či úrovniach riadenia, ale aj v jednotlivých územných celkoch pôsobí veľa ďalších subjektov. V súvislosti s integračnými procesmi hovoríme o tzv. nadnárodných subjektoch. V najvšeobecnejšom chápaní členíme subjekty na štátne a neštátne. Možné členenie je i na štátne, trhové, netrhové subjekty. Subjekty koncipujú, pripravujú a realizujú sociálnu politiku v rámci svojej pôsobnosti.

Základnú štruktúru sociálnych subjektov tvoria:
- štát a jeho orgány
- zamestnávatelia
- zamestnávateľské a zamestnanecké odborové orgány
- obce
- charitatívne organizácie, organizácie občianskych iniciatív
- cirkev /ako charita/
- občania, rodiny a domácnosti.
V rámci takéhoto širokého ponímania subjektov sociálnej politiky si štát /v našich podmienkach/ ponecháva svoju rozhodujúcu a integrujúcu úlohu.
 
Objekty sociálnej politiky
Pod objektmi sociálnej politiky rozumieme všetkých obyvateľov štátu, ale i určité skupiny obyvateľov a jednotlivcov, ku ktorým sociálne opatrenia subjektov smerujú. Objekty sociálnej politiky sú podľa charakteru a potrebnosti jednotlivých sociálnych opatrení rôzne štruktúrované. Môžu byť podľa ekonomickej aktivity, vzdelania, podľa príjmu, pohlavia či veku. Sociálna politika sa usiluje o starostlivosť, o blahobyt ľudí. Jednoznačne sa orientuje na ľudskú bytosť,  jej jedinečnosť, schopnosť, záujem, potreby. Ciele sociálnej politiky charakterizujeme ako žiaduce, chcené stavy sociálnej sféry v budúcnosti. Vždy ide o sústavu cieľov, ktorými sa napĺňa všeobecný cieľ, tzv. rozvoj človeka /indivídua/, spôsob jeho života, jeho tvorivé sily a dispozície. Tento ciel sa dosahuje uplatňovaním všeobecných princípov sociálnej politiky, ale tiež čiastkových sociálnych politík. Celý proces tvorby, formulácie a napĺňania cieľov je značne konfliktný. Konflikty vznikajú tak medzi subjektami, ako aj v rámci voľby prostriedkov a nakoniec cieľov.
Objekt sú adresáti , ku kt. smeruje soc. politika majú z nej prospech. Sú to skupiny a jednotlivci. Jednotlivec je objektom soc. politiky alebo pre svoju účasť v systéme, že platí príspevok poistenca alebo pre svoju potrebu.
Objektom sociálnej politiky sú:
1. všetci ľudia (zdravie)
 2. určité skupiny, ako napríklad nezamestnaní alebo rodiny s deťmi.)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014