Svojpomoc a svojpomocné skupiny

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.08.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 287 slov
Počet zobrazení: 7 612
Tlačení: 556
Uložení: 662
Svojpomoc a svojpomocné skupiny. Kooperácia a Komunikácia v svojpomocnej skupine

Svojpomocná skupina
neformálne zoskupenie niekoľkých osôb 10-16, spojených podobným osudom, životnými situáciami alebo postihnutých porovnateľnými ťažkosťami. Svoju činnosť svojpomocné skupiny vykonávajú bez profesionálneho vedenia. Základnou metódou činnosti svojpomocnej skupiny je pravidelný, väčšinou spoločný a rovnoprávny rozhovor. Na rozdiel od dobrovoľníctva sú iniciátormi svojpomoci jednotlivci, ktorí musia sami, svojimi vlastnými silami zvládať zložité životné situácie. Jednotlivci sa spájajú s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi ale tiež preto, že sami prekonávajú alebo prekonali podobné životné situácie alebo sú postihnutí porovnateľnými ťažkosťami.
Z hľadiska obsahu a zamerania činnosti svojpomocných skupín na Slovensku, ide najmä o pacientov trpiacich nevyliečiteľným ochorením, s ťažkým zdravotným postihnutím, ľudí závislých od alkoholu a drog, alebo abstinujúcich závislých.

Členstvo v svojpomocnej skupine je podmienené svojím vlastným rozhodnutím a ochotou prijať svoj problém, urobiť niečo pre seba, vymieňať si názory a vybudovať si vzťah s inými ľuďmi, ktorí trpia podobnými ťažkosťami.

Pre optimálne fungovanie svojpomocnej skupiny je ťažké dodržiavanie týchto  rámcových podmienok:
-  optimálne stretávanie sa jedenkrát do týždňa
-  počet členov 10-16
-  zabezpečenie priestorov a základné vybavenie miestnosti
-  dĺžka trvania spoločných stretnutí
-  štruktúra a obsah spoločných stretnutí
-  dohodnuté pravidlá prijímania nových členov
-  spôsob práce skupiny by mal vyhovovať všetkým členom
 
Komunikácia v svojpomocnej skupine:
- oslovovanie sa krstným menom
-  tykanie si
-  rešpektovanie požiadavky anonymity jednotlivých členov
-  kontakt obmenený len na skupinové sedenia alebo naopak spoločné trávenie voľného času
-  akceptovanie nových priateľov medzi niektorými členmi skupiny
-  vedenie skupinového rozhovoru moderuje vždy iný člen skupiny
 
Za klasický príklad svojpomocných skupín na Slovensku môžeme považovať:
-  činnosť A-klubov – abstinujúci
-  svojpomocné skupiny onkologicky chorých pacientov
-  svojpomocné skupiny rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017