Telovýchovné a technické zariadenia, náradie a náčinie

Spoločenské vedy » Pedagogika

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 500 slov
Počet zobrazení: 10 900
Tlačení: 653
Uložení: 756
Telovýchovné a technické  zariadenia, náradie a náčinie
Pohybové a športové aktivity nie je možné realizovať bez príslušného materiálneho a technického zabezpečenia. Práve nedostatočné materiálne vybavenie najmä našich škôl sa podpísalo vysokou mierou na zhoršení telesnej zdatnosti dnešnej mladej generácie.
 
Platí to rovnako aj pre oblasť voľnočasových  animačných aktivít. Nie je možné realizovať pohybovú hru s loptou  -  bez lopty.
Animátor môže byť akokoľvek kreatívny, ale bez príslušného vybavenia ťažko pripraví činnosť, ktorá bude zaujímavá.
 
V praxi sa stretnete s viacerými pojmami, ktoré vo svojom obsahu zahŕňajú základné podmienky potrebné k pohybovým a športovým aktivitám.
 
Telovýchovné zariadenia  sú zväčša priestory v interiéri (telocvične, haly, posilňovne, plavárne...) a exteriéri (ihriská, lyžiarske svahy, bežecké, cyklistické, motoristické dráhy, otvorené bazény, vodné plochy...), ktoré sú určené pre rôzne pohybové a športové aktivity.
Ich zriadenie a prevádzku určujú prísne predpisy (bezpečnostné, technické, hygienické a pod.).
 
Technické zariadenia sú špeciálne zariadenia pre pohybovú a športovú činnosť (posilňovacie stroje, skokanské mostíky, lezecké steny, zariadenie detských ihrísk...). Patria k nim aj pomocné zariadenia ako sú vleky, rôzne lanové a istiace systémy, meracie prístroje, trenažéry. Môžeme k nim zaradiť aj prenosné (v súčasnosti často nafukovacie) pohybové a zábavné zariadenia (skákacie hrady, vodné ihriská...). K technickým pomocným zariadeniam (môžeme ich nazvať aj technické pomôcky)  radíme aj všetky bránky, koše, doskočiská, prekážky, ale aj bicykle, lyže, korčule...
 
Telovýchovné náradie je vlastne všetko, na čom cvičíme. Zo školskej telocvične všetci poznáme koňa, kozu, švédsku debnu aj rebriny. K náradiu radíme aj trampolíny, detské preliezky, lavičky...
V rámci animácie za náradie často považujeme zvalený strom v prírode, lano natiahnuté nad potokom, veľké kamene roztrúsené po lúke...
 
Telovýchovné náčinie je všetko, s čím cvičíme. V športe sa tento pojem najčastejšie spája s modernou gymnastikou, ale vo voľnom čase sú to najčastejšie rôzne druhy lôpt, rakety, hokejky...
 
Animátor nie je vždy v pozícii, aby mohol zabezpečiť materiálne a technické vybavenie,   2  potrebné k pohybovej a športovej činnosti.  Je však povinný predkladať svoje požiadavky kompetentným osobám a na základe príslušného vybavenie pripravovať animačnú činnosť.
 
K základnému športovému vybaveniu pre animačnú pohybovú a športovú činnosť patria:
  lopty (volejbalové, basketbalové, futbalové, detské gumené...) 
  rôzne druhy rakiet (badmintonové, tenisové, stolnotenisové, detské tenisové rakety)
  dostatočné množstvo loptičiek a košíkov k „raketovým“ hrám
  minimálne jednu sadu bránok
  prenosný basketbalový kôš
  terč na šípky alebo jednoduché zariadenie na triafanie (napríklad pre deti to môže byť preglejka s otvorom)
  švihadlá alebo horolezecké laná, ktoré môžeme využiť okrem pohybu aj na vyznačenie priestoru
  sadu bójok (kuželov), ktoré nám pomôžu pri tvorbe slalomových dráh
  sadu hrubých kried, ktorými môžeme vyznačovať štart a cieľ, prípadne kresliť rôzne škôlky a prekážky
  krepový papier na označovanie hráčov a dráh
  píšťalku, ktorá nám pomôže, keď naše hlasivky už nestačia
  a samozrejme papier a pero na zapisovanie výsledkov
 
Dobré materiálne vybavenie rozhoduje o úspešnosti animačného programu. Prispôsobte materiálne vybavenie pripravovanej činnosti, alebo aktivitu prispôsobte tomu, čo máte k dispozícii.
S materiálnym zabezpečením sa spája aj technické zabezpečenie, ktoré nám uľahčí animačnú prácu najmä pri veľkých akciách.
Patrí k nim:
  ozvučenie priestoru  -  mikrofóny, aparatúra na zosilnenie zvuku a prípadné púšťanie hudby
  stopky alebo elektronické meracie zariadenia
  prenosné PC a tlačiarne, ktoré nám uľahčia spracovanie výsledkov a ich vytlačenie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Pedagogika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013