Dlžník a omeškanie dlžníka

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 03.09.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 456 slov
Počet zobrazení: 1 294
Tlačení: 106
Uložení: 116

Byť dlžníkom sa nevypláca. Registre vedia o vás všetko

Lekárske ošetrenie len v urgentných prípadoch, zamietnutie žiadosti o úver, poriadne vysoké pená-le. Aj takéto nepríjemnosti na vás čakajú, ak sa objavíte na niektorom zo zoznamov dlžníkov kvôli neplateniu splátok úverov, faktúr, zdravotných či sociálnych odvodov. 

Pokiaľ ste napríklad živnostníkom alebo samozamestnávateľom a pozabudli ste zaplatiť poistné, najmä v prípade súkromných zdravotných poisťovní sa to nevypláca. Zákon totiž hovorí, že dlžníkom poisťovňa nemusí uhrádzať zdravotnú starostlivosť s výnimkou prípadov ohrozujúcich život. A práve súkromné poisťovne už tento paragraf začínajú využívať. Jednoducho povedané, buď si uhrádzate odvody riadne a načas, alebo si ošetrenie u lekára zaplatíte z vlastného vrecka.

Finančný trest k tomu

Navyše, už figurujete na čiernej listine dlžníkov.
A nejde len o to, neplatiča zdravotných odvodov čaká aj finančný trest. Pri výpočte úroku z omeškania sa používa ročná úroková sadzba na úrovni 15 percent.
Zoznamy dlžníkov zdravotných poisťovní sú verejne dostupné na webe poisťovní. Dostane sa naň každý, kto nezaplatil odvody za tri mesiace v kalendárnom roku alebo neuhradil nedoplatok z ročného zúčtovania vyšší ako 10 eur. Podľa zákona stačí, ak sa zoznam aktualizuje len raz mesačne, a to k 20. dňu v mesiaci.

„Len som zabudol“

Na zozname neplatičov Sociálnej poisťovne sa firmy aj fyzické osoby ocitnú, keď nezaplatia poistné načas alebo v správnej výške. Aj Sociálna poisťovňa si uplatňuje penále za meškajúce platby - vo výške 0,05 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Svoj zoznam aktualizuje štyrikrát me-sačne.
„Niektorí dlžníci nechcú platiť takpovediac zo zásady, iní nemôžu platiť kvôli platobnej neschopnosti, často krát len dočasnej. Sú aj takí, čo síce zaplatia, ale termín odkladajú na poslednú chvíľu,“ opisuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa profesionálnemu inkasu pohľa-dávok. Ich prieskumy dokonca mnohokrát naznačujú, že kameňom úrazu býva aj zábudlivosť. Od-porúča každému nájsť vlastný systém pripomienkovania a radšej svoje záväzky uhrádzať riadne a včas.

Radšej bez súdu

Niekedy ale človek ani nemusí vedieť, že sa ocitol na zozname dlžníkov. Stačí, ak napríklad nestihne-te zaplatiť banke načas splátku hypotéky alebo mešká s platbou za faktúru za mobil či televíziu, prí-padne nesedí uhradená suma a zostal nejaký, aj malý dlh.

Každá z inštitúcií si vedie svoje registre – platí to pri bankách, rovnako tak pri lízingových aj neban-kových úverových spoločnostiach, mobilných operátoroch. Samozrejmosťou sú aj zoznamy dlžníkov na daniach, ktoré má Finančná správa, existuje dokonca neverejný register platiteľov povinného zmluvného poistenia.

Pokiaľ si neplníte svoje povinnosti voči nim, výrazne sa vám skomplikuje život, ak by ste chceli vyu-žívať ich ďalšie služby. Okrem toho môžu prísť penále, upomienky, mimosúdne vymáhanie, prípad-ne aj súd. „Odporúčame nenechať vec zájsť až k zdĺhavému a finančne náročnému súdnemu proce-su. Určite sa nájdu aj iné, jednoduchšie riešenia,“ dodáva odborník Michal Šoltes.
Zdroj: AMI Communications Slovakia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#dlznik


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017