Znaky štátu, štátne symboly SR

Spoločenské vedy » Právo

Autor: katyp (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 29.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 440 slov
Počet zobrazení: 41
Tlačení: 3
Uložení: 3

Vymenujte a vysvetlite znaky štátu, uveďte a opíšte štátne symboly SR.

Znaky štátu:

  1. štátna moc – je to verejná moc, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom štátnych orgánov (úrady, súdy, polícia, politika.......)
  2. suverenita štátu – sa chápe ako nezávislosť štátu. Rozlišujeme vnútornú nezávislosť (je to nezávislosť štátnej moci od inej moci vnútri štátu – napr. nezávislosť najvyššieho súdu od ostatnej moci) a vonkajšiu nezávislosť (je to nezávislosť voči ostatným krajinám. Tieto nemôžu zasahovať do vnútorných záležitostí štátu. Výnimkou je porušovanie ľudských práv – ako príklad môže poslúžiť útok USA na Afganistan, kde dochádzalo k porušovaniu ľudských práv skupinou Al Káida)
  3. štátne územie – je to priestor (územie), na ktorom sa vykonáva štátna moc.
  4. štátne občianstvo – je to príslušnosť k danému štátu. Príslušnosťou k istému štátu sa človek (potom už občan) zaväzuje dodržiavať zákony štátu, taktiež vykonávať svoje povinnosti a má nárok na všetky svoje práva vyplývajúce zo vzťahu občan – štát.
  5. štátne symboly – patria k nim: štátna vlajka

štátny znak

štátna pečať

štátna hymna

Sú to symboly, ktoré slúžia na označenie štátu. Sú jedinečné a vychádzajú z tradície štátu. Symboly jedného štátu, druhý nepoužíva.

Štátne symboly SR:

1.)Štátny znak Slovenskej republiky

Tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.

2.) Štátna vlajka Slovenskej republiky

Skladá sa z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak. Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky. Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky. V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3.

3.)Štátna pečať Slovenskej republiky

Je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, pričom farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) Slovenská republika. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate je lipový lístok. Priemer štátnej pečate je 45 mm.

Štátna pečať sa používa na originál listiny ústavy a ústavných zákonov Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv, poverovacích listín diplomatických zástupcov a v ďalších prípadoch, v ktorých je jej použitie obvyklé.

Pečatidlo štátnej pečate uschováva prezident Slovenskej republiky.

4.)Štátna hymna Slovenskej republiky

Sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska. Melódia pochádza z ľudovej piesne Kopala studienku. Zložil ju Janko Matúška. Vznikla v 19. storočí

Štátna hymna sa hrá alebo spieva najmä pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017