:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Súdy a advokácia

Spoločenské vedy » Právo

Autor: Dievča julka (30)
Typ práce: Referát
Dátum: 04.10.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 321 slov
Počet zobrazení: 4 909
Tlačení: 421
Uložení: 452
Sústavu súdov Slovenskej republiky tvoria okresné súdy, krajské súdy a Najvyšší súd Slovenskej republiky. Do sústavy súdov Slovenskej republiky patrí aj Špeciálny súd. Sústavu súdov Slovenskej republiky ďalej tvoria vojenské súdy, ktorými sú vojenské obvodové súdy a Vyšší vojenský súd.

Najvyšší súd Slovenskej republiky
je vrcholný orgán súdnictva v Slovenskej republike, zabezpečujúci jednotu vo vynášaní rozsudkov na súdoch nižších inštancií, t.j. Okresné súdy, Krajské súdy

Najvyšší súd SR rozhoduje v právnych otázkach prostredníctvom trojčlenných alebo päťčlenných senátov. To týchto senátov sú sudcovia rozdeľovaný každý kalendárny rok predsedom Najvyššieho súdu SR, pričom na čele každého senátu stojí jeho predseda.

Trojčlenné senáty rozhodujú vo veciach odvolaní sa na rozsudky nižších súdov a na zákonnosť rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy.
Päťčlenné senáty rozhodujú vo veciach mimoriadnych odvolaní na rozsudok trojčlenného senátu.

Predseda Najvyššieho súdu SR má právo predkladať Národnej rade návrhy na právne úpravy. Taktiež vykonáva štátnu správu nad Najvyšším súdom SR po stránke personálnej, organizačnej, hospodárskej a finančnej. Pôsobí aj ako sudca, resp. predseda senátu. Od 30.9.2003 je predsedom Najvyššieho súdu SR JUDr. Milan Karabín. Pôsobnosť Špeciálneho súdu a Úradu Špeciálnej prokuratúry. Od 1. septembra 2004 bol zákonom č. 458/2003 Z.z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriadený Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. Účelom právnej úpravy bolo vytvoriť špecializované orgány na odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie korupcie, organizovaného zločinu a trestných činov ústavných činiteľov - vytvoril sa Úrad špeciálnej prokuratúry ako osobitná súčasť Generálnej prokuratúry SR a Špeciálny súd, ktorý bude uskutočňovať v týchto veciach súdne konanie. Tieto orgány majú miestnu pôsobnosť pre celé územie Slovenskej republiky. Cieľom je ich lepšia špecializácia a zároveň ochrana a v prípade korupčných trestných činov prelomenie miestnych väzieb, ktoré môžu ovplyvniť odhaľovanie, vyšetrovanie a prípadne aj samotné súdne konanie v týchto prípadoch. Do právomoci Úradu špeciálnej prokuratúry a Špeciálneho súdu patria trestné činy organizovaného zločinu, korupcie a najzávažnejšie trestné činy finančnej a majetkovej kriminality.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.9)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Sústava súdov SR Poznámky 308 0

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#súdy #referát Prokuratúra #súdne konanie #trestné konanie #prokuratúra 2014 #súdnictvo #prokuratura #sud #Pokuratúra
0.018