Právny štát a právo na spravodlivý proces

Spoločenské vedy » Právo

Autor: Dievča wiki (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.10.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 283 slov
Počet zobrazení: 5 173
Tlačení: 455
Uložení: 408
PRÁVNY ŠTÁT A PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES.

Právny štát je taký typ politického režimu, v ktorom je štátna moc podriadená právu – právo ju ohraničuje a limituje. Idea zákonnosti bola obsiahnutá už v gréckom myslení, no koncepcia právneho štátu sa zrodila až v 19. storočí s cieľom vytvoriť jasnú hranicu medzi štátom a občanom. Presadzovala sa idea prirodzeného práva ( štát nemôže práva a slobody občanom dať ani vziať, pretože človek sa s ľudskými právami narodil ) a myšlienka spoločenskej zmluvy ( občania časť svojej slobody, suverenity odovzdávajú štátu, ktorý v súlade s týmto poverením zabezpečuje záujmy a ochranu celku – ak štát zmluvu nedodržiava, prekračuje rozsah poverenia a neoprávnene zasahuje do sféry slobody občana, občan má právo odmietnuť poslušnosť štátu a postaviť sa mu na odpor ).

Právny štát charakterizujú  tri základné znaky :
- moc sama seba obmedzuje vopred prijatými pravidlami – štátne orgány môžu robiť len to, čo im zákony dovoľujú a spôsobom, aký zákony ustanovujú
- občan môže robiť všetko, čo zákony nezakazujú – človek závisí od zákona, nie od toho, kto je pri moci – právna istota – každý má možnosť poznať svoje práva a povinnosti, v prípade pochybností rozhodujú nezávislé súdy na základe práva
- rešpektovanie ľudských a občianskych práv a slobôd.

V Anglicku a USA sa právny štát chápe v duchu doktríny rule of law ( panstva práva ), zaručujúcej právo na spravodlivý proces, zabraňujúci svojvôli. Základná zásada – prezumpcia neviny – každého, komu nebola dokázaná vina, treba pokladať za nevinného. Ďalšie napr. : polícia nemôže vykonať domovú prehliadku  bez súdneho príkazu, nikoho nemožno vziať do väzby bez obvinenia, osoby obvinené z trestných činov majú právo na verejný súdny proces, nikoho nemožno nútiť, aby svedčil proti sebe ( neznamená to však právo krivej výpovede ), nikoho nemožno dvakrát trestať za ten istý trestný čin, zákaz krutých a ponižujúcich trestov, existencia opravných prostriedkov proti rozsudku súdu...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.1)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012