Rodinné právo

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 17.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 129 slov
Počet zobrazení: 4 446
Tlačení: 493
Uložení: 484
Rodinné právo
 
Rodinné právo- upravuje vzťahy medzi manželmi navzájom, medzi rodičmi a deťmi a ďalšími príbuznými, ako aj vzťahy náhradnej rodinnej výchovy.
Zákon o rodine-je základným kódexom rodinného práva

Zásady rodinného práva:
·  rovnoprávne postavenie muža a ženy vo všetkých rodinných, osobných aj majetkových vzťahoch medzi manželmi
·  rovnoprávnosť občanov vo všetkých rodinnoprávnych vzťahoch, odstránenie rasovej, národnostnej či náboženskej diskriminácie
·  odstránenie diskriminácie detí podľa ich pôvodu, deti sa nerozlišujú ne manželské a mimomanželské
·  manželstvo, materstvo a rodina sú pod ochranou štátu, ochrana detí a mládeže, zabezpečenie ich duševného a telesného rozvoja je povinnosť rodičov, rešpektovanie Deklarácie a práv dieťaťa
·  dobrovoľnosť a slobodné rozhodovanie pri uzavieraní manželstva
·  monogamia
·  jednotné výchovné pôsobenie rodiny a spoločnosti, za výchovu sú zodpovední rodičia, sústava školských a kultúrnych zariadení
·  morálna a materiálna pomoc, ktorú sú povinní poskytovať všetci členovia rodiny
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#rodinne pravo #rodine právo #monogamia #Rodinnne pravo #všeobecná deklarácia práv dieťaťa


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016