Podmienky pre vznik manželstva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 17.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 121 slov
Počet zobrazení: 6 921
Tlačení: 595
Uložení: 599
Podmienky pre vznik manželstva
 
Manželstvo- právom upravené životné spoločenstvo muža a ženy, uzatvára sa súhlasným vyhlásením muža a ženy pred orgánom štátu alebo cirkvi.

Vyhlásenie o uzavretí manželstva - musia ho urobiť obidvaja snúbenci osobne, súčasne musia predložiť určené doklady a musia vyhlásiť, že:
·  nie sú im známe okolnosti, ktoré vylučujú uzavretie manželstva
·  obidvaja navzájom poznajú svoj zdravotný stav
·  priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom alebo že si ponechajú svoje doterajšie priezviská

Okolnosti, ktoré vylučujú uzavretie manželstva:
·  existujúce manželstvo niektorého zo snúbencov
·  príbuzenstvo v priamom pokolení a medzi súrodencami
·  neplnoletosť - maloletý, ktorý má viac ako 16 rokov, môže uzavrieť manželstvo len výnimočne a získava tým svojprávnosť
·  duševná choroba (obmedzenie spôsobilosti na právne úkony)
Vzťahy medzi manželmi upravuje Zákon o rodine (2004)
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#manželstvo #maloletý #podmienky pre vznik manzelstva #pípravana manželstvo


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019