Rozdelenie ľudských a občianskych práv

Spoločenské vedy » Právo

Autor: anika (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 08.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 250 slov
Počet zobrazení: 5 870
Tlačení: 541
Uložení: 549
ROZDELENIE ĽUDSKÝCH A OBČIANSKYCH PRÁV
Hoci existuje viacero kategorizácií ľudských práv, vhodným sa javí najmä členenie na tri vývojové stupne, označované ako generácie ľudských práv:

1. generácia – 18. – 19. storočie –  práva formulované ako prvé počas buržoáznych revolúcií:
a) základné, resp. osobné práva a slobody – právo na život, prežitie, rozvoj, slobodu a osobnú bezpečnosť, právo nebyť ponižovaný, mučený, zotročovaný, svojvoľne prenasledovaný či väznený, právo obhajoby, nedotknuteľnosť osoby a obydlia, právo na majetok, listové tajomstvo, sloboda myslenia, pohybu
b) politické – sloboda prejavu , petičné právo, zhromažďovacie právo, právo zúčastňovať sa na riadení štátu, ochrana menšín...
 
2. generácia - 20. storočie - /1. polovica/ -sociálno-ekonomické a kultúrne – ich naplnenie závisí od konkrétnej vlády danej krajiny, od jej možností: právo na prácu, nezávadné prac. podmienky, na slobodnú voľbu povolania, na združovanie sa v odborových orgánoch, právo na štrajk, na spravodlivú odmenu, na odpočinok a zotavenie, na sociálne zabezpečenie, ochrana rodiny a rodičovstva, ochrana žien, mladistvých a telesne postihnutých, právo na vzdelanie  a účasť na kultúrnom živote...
 
3. generácia – 2. polovica 20. storočia – tzv. práva solidarity  - tento vývojový stupeň iniciovalo predovšetkým sociálnodemokratické hnutie západnej Európy, niektoré kresťanské doktríny a potreby krajín tretieho sveta. Prejavujú sa na medzištátnej úrovni ako snaha o spoločné riešenie globálnych problémov  -objavili sa len nedávno – ako určitý ideál, o presadenie ktorého sa ešte len bojuje – nedajú sa zabezpečiť ako práva jednotlivca , ide o spoločné problémy – napr. právo na zdravé životné prostredie, na život v mieri, slobodné disponovanie národov s ich prírodným bohatstvom, práva menšín...(nezodpovedajú podmienkam potrebným na definovanie ľudských práv – učebnica str.75).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Rozdelenie ľudských a občianskych práv

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017