Ľudské a občianske práva a slobody

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 365 slov
Počet zobrazení: 17 067
Tlačení: 883
Uložení: 886
Ľudské a občianske práva a slobody v demokratickej spoločnosti
Pojem "ľudské práva" je odvodený od prirodzeného práva, čo znamená, že každý jednotlivec má nezrušiteľné práva bez ohľadu na to kde žije, akú má farbu pleti, aké náboženstvo vyznáva apod. Vyplývajú z ľudskej prirodzenosti.
  -sú to oprávnenia prislúchajúce jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú naplno rozvíjať rozumové a špeciálne schopnosti
  -pre ľudské práva platí „sólo zásada“= sloboda jedného človeka sa končí tam, kde začína sloboda druhého
  -sú to práva nezávislé od štátnej moci
 
Rodíme sa slobodní a rovnoprávni a úlohou štátu je tieto práva a slobody zakotviť v zákonoch ako práva občana.
  -občianske práva sa viažu ku konkrétnemu štátu, ktorý ich občanovi buď priznáva,
alebo odopiera (nedemokratický režim)
  -práva, ktoré občania dostávajú od štátu a uplatňujú sa vo verejnom živote
 
Koncepcia ľudských práv vychádza zo 4 prvkov:
  1)RACIONALIZMUS =rozum viedol ľudí k nevyhnutnosti spolunažívania
  2)PRIRODZENÝ STAV =predstava o spolunažívaní pred vznikom štátu
  3)PRIRODZENÉ PRÁVO  =každý človek má právo na svoje právo
  4)SPOLOČENSKÁ ZMLUVA  =fiktívna zmluva medzi štátom a občanom
 
Charakteristika ľudských práv:
  1)NEZRUŠITEĽNÉ  =ani štátna moc ich nesmie zrušiť, pretože ich nedaruje štát, ale
vyplývajú z ľudskej prirodzenosti
  2)NEPREMLČATEĽNÉ  =ak si práve na ne neuplatňujeme nárok, neznamená to, že sú
odmysliteľné
  3)UNIVERZÁLNE =každý má na ne právo
  4)NESCUDZITEĽNÉ
 
Generácie ľudských práv:
-1.generácia ľudských práv sa formovala v 19. storočí a obsahovala:
=osobné právo -právo na život, majetok, ochranu listového tajomstva, na osobnú
  bezpečnosť, slobodu myslenia a vierovyznania
=politické právo
=volebné právo  -sloboda prejavu, právo na informácie, zhromažďovanie
  a združovanie sa
-2.generácia sa formovala v 20. storočí a obsahovala:
=hospodárske práva
=sociálne práva
=kultúrne práva
 -právo na prácu, slobodnú voľbu povolania, na odmenu za prácu, na ochranu zdravia pri
  práci, na vzdelanie
-3.generácia sa formovala tiež v 20. storočí a súvisí s globálnymi problémami ľudstva,
  teda právo na zdravé životné prostredie, na mier, právo národov na sebaurčenie,
  na kultúrne dedičstvo
 
 -v ústave SR nájdeme v 2. hlave základné ľudské práva
 -článok 15: Každý má právo na život, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.
Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.
Cenzúra sa zakazuje.
Každý má právo na vzdelanie....
 -článok 24,18
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018