Štvrtok, 23. februára 2017, meninyRoman, Romana, zajtra Matej
Dnes prezretých 1703 študentských prácOnline: 630 mladých ľudí

:: Prihlásenie

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Autor: Chlapec sp-prace (9)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 182 slov
Počet zobrazení: 3003
Tlačení: 331
Uložení: 370
Všeobecná deklarácia ľudských práv
 
VDĽP Bola prijatá 10.12.1948 na valnom zhromaždení OSN (deň ľudských práv) a je zložená
z Preambuly a 30 článkov.
 =3.článok  =PRÁVO NA ŽIVOT =každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť
 =7.článok  =ROVNOSŤ PRED ZÁKONOM =všetci sú si pred súdom rovní a majú právo na ochranu
 =23.článok =POVOLANIE  =každý má právo na prácu, na slobodnú voľba zamestnania
 =24.článok =DOVOLENKA  =každý má právo na odpočinok a zotavenie sa
 =26.článok =VZDELANIE  =každý má právo na vzdelanie
 
Deklarácia o právach detí bola prijatá v roku 1959, Charta dieťaťa 1989
a Dohovor o právach dieťaťa v roku 1989. Táto deklarácia je určená každej ľudskej bytosti mladšej ako 18 rokov.
 =3.článok =záujem dieťaťa musí byť prvotným hľadiskom pri akejkoľvek činnosti   týkajúcej sa detí
 =7.článok =každé dieťa je registrované hneď po narodení a má od narodenia právo na meno, štátnu príslušnosť, pokiaľ je to možné právo poznať
  svojich rodičov a právo na ich starostlivosť
 =16.článok =žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do svojho súkromného života, dieťa má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Ochrana ľudských práv Referát 530 slov 7.5
Slovenčina Rozdelenie ľudských a občianskych práv Referát 250 slov 3.6
0.033