Legislatívny proces

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 162 slov
Počet zobrazení: 15 544
Tlačení: 961
Uložení: 971
Legislatívny proces
 
Je to ústavou a zákonom stanovený postup vzniku právnych predpisov.
 
Štádia legislatívneho procesu:
  1)PODANIE NÁVRHU NA VYDANIE ZÁKONA =podávajú ho výbory NRSR, poslanci, vláda, alebo
občania v referende (cca. 350.000 hlasov)
  2)PREROKOVANIE NÁVRHU =výbory parlamentu upravujú znenie zákona
  3)HLASOVANIE O NÁVRHU =hlasujú poslanci
  =aby bolo uznesenie schválené, je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny
poslancov, kvórum (76 poslancov)
  =na prijatie ústavy a ústavných zákonov je potrebná kvalifikovaná
čšina (3/5 všetkých poslancov)
  4)PODPÍSANIE (SIGNÁCIA) =predseda vlády, parlamentu a prezident
  =prezident má právo veta
  5)PUBLIKÁCIA =vyhlásenie zákona
=konečné znenie je zverejnené v Zbierke zákonov
=vydanie Zbierky zákonov má na starosti Ministerstvo spravodlivosti SR
 
-Platnosť zákona =zákon nadobúda platnosť dňom publikovania v Zbierke zákonov SR
-Účinnosť zákona =právne predpisy sa stávajú záväznými pre všetky subjekty až dňom
  účinnosti (publikovanie v Z.z.)
-Legisvakačná doba =doba medi platnosťou a účinnosťou právneho predpisu, v ktorom sa
  adresáti noriem majú možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, aby ich
  mohli aplikovať v praxi
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038