Súdnictvo

Spoločenské vedy » Právo

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 180 slov
Počet zobrazení: 3 282
Tlačení: 425
Uložení: 398
Súdnictvo
Súdnictvo má na starosti:
=rozhodovanie v občianskoprávnych a trestoprávnych veciach
=preskúmavanie zákonitosti rozhodnutí orgánov verejnej správy a opatrení
=preskúmavanie iných zásahov orgánov verejnej moci
 
-v ústavách demokratických štátov je súdnictvo zárukou právneho štátu
-v právnom štáte sa musí rešpektovať ústavná zásada "Nikoho nemožno odňať svojmu zákonnému sudcovi“
-pôsobením súdnictva sa zaručuje vláda práva
-sudcovia sú pri svojom rozhodovaní viazaní výlučne ústavou, ústavným zákonom a medzinárodnou zmluvou
-organizačne sú oddelení od štátnej správy (vlády)

2 základné zásady súdnictva:
1.Sudcovia sú neutrálni a v konaní vystupujú ako tretia osoba v spore dvoch strán. Zaručuje sa tak objektívne prejednanie vecí. Je nadstranícky, teda stojí nad politickými stranami alebo mimo nich.
2.Sudca zabezpečuje práva a slobody jednotlivcovi, pričom nie je ovplyvňovaný politickou mocou.
 
Nezávislosť súdov a ich ústavné zásady možno vidieť:
 -v zárukách osobitného právneho postavenia
 -vo voľbách sudcov presne stanoveným spôsobom upraveným zvyčajne v ústave
 -v osobitných zákonoch pričom sudcovia sú neodvolateľní a nepreložiteľní
 
Medzi základné demokratické zásady súdnictva patrí:
  1.Spôsob ustanovenia sudcov
  2.Spolupôsobenie ľudu pri výkone súdnictva
  3.Ústavnosť a verejnosť pojednávania
  4.Právo na obhajobu
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#nezávislosť súdnictva #súdnictvo #Sudcovia #zasady pravneho statu


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018