Náš typ právnej kultúry + zdroje

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 212 slov
Počet zobrazení: 1 773
Tlačení: 209
Uložení: 220
Charakterizujte náš typ právnej kultúry a popíšte 3 jeho zdroje. Vysvetlite aký je rozdiel medzi Európskym a Anglo-americkým typom právnej kultúry.
 
Európsky typ právnej kultúry a jeho myšlienkové zdroje:
1. grécka múdrosť – dobre žiť, dobre zomierať, dobrý život bol spätý so životom v štáte;
  –  Gréci zanechali myšlienku občianskeho štátu – polis, myšlienku 
  demokracie;
2. rímsko-právna vzdelanosť – Rimania vytvorili právo v dnešnom zmysle slova ( pozorovali
  reálne vzťahy, zovšeobecňovali ich → vytvárali samotnú 
  vedu o práve = JURISPRUDENCIU );
– základom rímskej právnej vedy bola grécka filozofia;  3. kresťanská mravnosť – Kristus priniesol Nový zákon ( pochopenie, odpustenie, súcit, 
  tolerancia ), postupne sa formovala cirkev a oficiálna kresťanská
doktrína = zdôrazňovanie slobody ľudského srdca a svedomia, 
  čím predznamenali vznik ľudských práv.
 
Rozdiel medzi Európskym a Anglo-americkým typom právnej kultúry:
Eur. Typ právnej kultúry :
-je charakteristické písané právo
-tvoria ho štátne orgány, ktoré na to oprávňuje ústava štátu
-súdy a iné štátne orgány toto právo iba uvádzajú do života, sudca právo netvorí iba ho aplikuje na konkrétne prípady
Anglo-americký typ právnej kultúry:
-sú charakteristické súdne precedensi = rozhodnutia vyšších súdov, ktoré sa do budúcnosti stávajú záväznými pre každý podobný prípad
-v tomto type právnej kultúry má pri tvorbe práva aktívnu úlohu sudca
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#typ #kresťanská doktrína


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016