Pojmy občianskeho práva - definície

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 237 slov
Počet zobrazení: 3 323
Tlačení: 350
Uložení: 351
Definujte pojmy občianskeho práva: FO, PO, zodpovednosť, úmysel, nedbanlivosť, zmier, žalobca, záväzok, zmluvné vzťahy.
Fyzická osoba- je každý človek ako nositeľ práv a povinnosti. Ma spôsobilosť na: práva a povinnosti -vznik narodení, koniec smrťou. Na právne úkony- 16 (sud a zákonný zástupca). Spôsobilosť môže obmedziť sud.
Právnická osoba-  každý subjekt, ktorý ma spôsobilosť na práva a povinnosti a nie je fyzickou osobou. Medzi prav. Osoby patria: združenie fyzických alebo právnických osôb (politické strany..), účelové združenie majetku (nadácie, fondy), jednotky územnej samosprávy(obce, mesta), iné subjekty podľa ustanovenia zákona (škola, pošta). Spôsobilosť jej vzniká dňom zápisu do obchodného registra, pričom musí mat pri svojom vzniku názov a sídlo.
Zodpovednosť- spôsobilosť(schopnosť a povinnosť) sa zodpovedať za svoje konanie, ktoré môže byt aj protiprávne, alebo konanie, ktorým nerešpektujem právnu normu.
Úmysel- vedel, že jeho konanie je protiprávne a tak konal.
Nedbanlivosť- nevedel, že konanie je protiprávne a tak konal
Zmier- termín vyjadrujúci dohodu medzi stránkami, ktorá im umožni mimosúdne vyriešiť problém alebo sudu predložiť dohodu na schválenie, ak dohoda nie je v rozpore s pravom, sud ju schváli.
Žalobca- fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa na sud obráti so žalobou. Môže to urobiť sama alebo prostredníctvom svojho právneho poradcu – advokáta(žalobca = navrhovateľ)
Záväzok- zaviazanie sa účastnej zmluvy k vykonaniu niečoho
Zmluvné vzťahy- zmluvy vznikajúce medzi občanmi môžu mat ústnu alebo písomnú podobu. V súčasnosti z dôvodov dokazovania záväzkov je bezpodmienečné potrebná písomná forma zmluvy.
Uveďte sankcie v občianskom práve: uvedenie veci do pôvodného stavu, náhrada škody, satisfakcia nemajetkovej ujmy: finančná, verejne ospravedlnenie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015