Podmienky uzavretia manželstva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 7 620
Tlačení: 644
Uložení: 616
Uveďte podmienky uzavretia manželstva, okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, práva a povinnosti manželov, spôsoby zániku manželstva.

Manželstvo
- trvale spoločenstvo ženy a muža, založené zákonom stanoveným spôsobom, ktorého základným účelom je založenie rodiny a riadna výchova deti. Môžu ho založiť 2 plnoleté osoby ( starší ako 18, výnimočne 16) opačného pohlavia spôsobili na právne úkony, ktorí sa tak rozhodli a musia plniť tieto podmienky:
-  musia predložiť žiadosť a potrebne doklady,
-  pri uzatvorení manželstva vyhlásiť, že spolu vstupujú do manželstva,
-  vyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva,
-  vyhlásiť, že obaja poznajú svoj zdravotný stav,
-  urobiť vyhlásenie tykajúce sa ich priezviska a priezviska ich deti.

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva:
-  nie je možné uzavrieť manželstvo so ženatým mužom alebo vydatou ženou (platí zásada monogamie, iná forma je považovaná za trestný čin)
-  nové manželstvo môže vzniknúť až po zaniknutí skoršieho manželstva( smrť, rozvod)
-  uzavrieť manželstvo neumožňuje ani blízky príbuzenský vzťah (predkovia, potomkovia, súrodenci)
-  duševná porucha neumožňuje uzavretie manželstva, v prípade ak by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
 
Trvanie manželstva – práva a povinnosti (sú upravené v Zákone o rodine):
-  byť si verní a navzájom si pomáhať( hmotnú, mravnú pomoc, porozumenie..)
-  vzájomné rešpektovať svoju dôstojnosť
-  vyživovacia povinnosť
-  rovnoprávne postavenie muža a ženy
-  ochrana materstva a povinnosti rodičov vychovávať svoje deti(duševný, telesný rozvoj)
-  rodičovsko-právna zodpovednosť (zahŕňa: starostlivosť o zdravie, citový vývoj.., zastupovanie maloletého dieťaťa, riadne spravovanie majetku dieťaťa)

Spôsoby zániku manželstva:
- smrť jedného z nich
- vyhlásenie jedného z manželov za mŕtveho
- rozvod ktorý uskutoční len sud
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#esej manželstvo #manzelstvo #podmienky zaniku manzelstva


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022