Dedenie a vydedenie

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 196 slov
Počet zobrazení: 3 732
Tlačení: 360
Uložení: 362
Dedenie a vydedenie

Dedenie sa nadobúda smrťou poručiteľa, súčasťou občianskeho zákonníka je aj zákon o dedení, dedičské pravo riešiť prechod majetku zosnulej osoby na pozostalé osoby.
Dediť možno:

1. Dedenie zo zákona
:
· 1.skupina – dedia deti a manžel rovným dielom, ak nededí niektoré dieťa, dedia jeho potomkovia.
· 2.skupina- po poručiteľovi nezostali potomkovia, tak dedí manžel alebo manželka, rodičia poručiteľa, alebo ti, ktorí s nim žili pred jeho smrťou aspoň 1 rok v spoločnej domácnosti.
· 3.skupina- dedia súrodenci poručiteľa a ti, ktorí s nim žili v domácnosti 1 rok(netere, synovcovia)
· 4.skupina- dedia prarodičia poručiteľa, pripadne ich deti

2. dedenie zo závetu
(testament): musí poručiteľ v písomnej podobe vlastnou rukou, pred svedkami alebo pred notárom určiť, kto a aký podiel veci a práv z jeho majetku nadobudne. Tiež musí byt v dokumente uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol napísaný. Dedenie zo závetu ma prednosť pred dedením zo zákona s podmienkou s určitými obmedzeniami: maloletý musí dostať toľko, čo zo zákona, rovným dielom, plnoletí majú pravo na polovicu dielu, ktorý by dedili zo zákona.
 
Vydedenie: dôvod musí byt uvedený v listine o vydedení a to:
-  ak sa dopustil úmyselného trestného činu voči poručiteľovi, proti jeho rodine
-  trvalo neprejavuje skutočný záujem o poručiteľa
-  trvalo vedie neusporiadaný život
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026