Priestupok vs trest - rozdiel

Spoločenské vedy » Právo

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 249 slov
Počet zobrazení: 7 111
Tlačení: 463
Uložení: 497
Uveďte rozdiel medzi priestupkom a trest. Činom. Rozdeľte trestné činy podľa dĺžky trestu odňatia slobody: prečin, zločin, obzvlášť závažný trestný čin.

Uveďte aký je rozdiel medzi priestupkom a trestným činom:  
Priestupok – konanie, ktoré nie je kvalifikované ako trestný čin, ale ohrozuje záujmy spoluobčanov, sťažuje splnenie úloh štátnej správy a miestnej samosprávy, poprípade narúša verejný poriadok a občianske spolunažívanie. O priestupkoch spravidla rozhodujú správne orgány (štátna správa, obce, polícia), nie je až taký závažný čin – do 300€
Sankcia mi za priestupky sú: pokuta, pokarhanie, napomenutie, prepadnutie veci, zákaz činnosti
 Trestný čin – čin, ktorá je nebezpečný pre spoločnosť – nad 300€:
prečin –trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody maximálne na 5 rokov
zločin –úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody viac ako 5 rokov - do 8(10),  
obzvlášť  závažný trestný čin –je taký zločin, ktorého trestná sadzba je najmenej 8 rokov (10) a vyššie.
Sankcie za trestné činy: Za spáchané trestné činy môže súd uložiť tieto druhy trestov:

- Odňatie slobody – až do výšky 15 rokov, výnimočným trestom je odňatie slobody od 15-25 alebo na doživotie. tieto tresty sa vykonávajú v troch nápravnovýchovných skupinách:

a) do 1. ak nebol v posledných 10 rokoch vo výkone trestu OS
b) do 2. ak bol v posl. 10 rokoch pred spáchaním TČ vo výkone väzby
c) do 3. ak sa mu ukladá trest ako obzvlášť nebezpečnému recidivistovi

- Strata čestných titulov a vyznamenaní
- Strata vojenskej hodnosti
- Zákaz činnosti
- Prepadnutie majetku
- Peňažný trest
- Prepadnutie veci
- Vyhostenie
- Zákaz pobytu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017