Etapy legislatívneho procesu

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 259 slov
Počet zobrazení: 6 892
Tlačení: 499
Uložení: 493
Vymenujte a vysvetlite jednotlivé etapy legislatívneho procesu.
I. ZÁKONODARNÁ INICIATÍVA
o  právo podať návrh zákona
o  návrh zákona podáva vláda, poslanci, prípadne iné orgány

II. PREROKOVANIE NÁVRHU ZÁKONA
o  návrh je posudzovaný, vytvára sa jeho konečné znenie
o  1. čítanie:
· prezentuje sa a rozhoduje sa o ňom, či sa posunie do druhého čítania
o  2. čítanie:
· je prerokovaný
· poslanci predkladajú doplňujúce a pozmeňujúce návrhy

III. SCHVAĽOVANIE
o  hlasovanie o návrhu zákona ako o celku vrátane zmien
o  na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov (relatívna vä.)
o  na schválenie už vráteného zákona prezidentom je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov
o  ak ide o ústavný zákon è potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov

IV. PODPÍSANIE ZÁKONA
o  prijatý zákon podpisujú predseda vlády, predseda parlamentu, prezident
o  právo veta:
· prezident odmietne podpísať a vráti zákon na opätovné prerokovanie do NR SR
o  v prípade jeho opätovného schválenia zákon musí byť vyhlásený aj bez podpisu prezidenta

V. VYHLÁSENIE ZÁKONA
o  publikácia v Zbierke zákonov
o  publikáciou nadobúda platnosť
o  účinným sa stáva všeobecne 15 dní od publikácie ak nie je určené inak

Kedy je právna norma platná?
-  publikáciou v Zbierke zákonov
 
Vysvetlite pojem proces tvorby práva a k jeho jednotlivým etapám priraďte súvisiace pojmy: kvórum, signácia, platnosť, účinnosť zákona, právo relatívneho veta?
-  PROCES TVORBY PRÁVA
o je ústavou a zákonmi stanovený postup vzniku právnych predpisov, ktoré sú platné, ak ich vydal orgán na to oprávnený a bol pri ich prijímaní dodržaný tento presne stanovený proces tvorby právnych noriem
jednotlivé etapy a pojmy sú vypísané a vysvetlené na začiatku tejto maturitnej otázky!!!
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014