Predmet pracovného práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 207 slov
Počet zobrazení: 4 042
Tlačení: 293
Uložení: 339
Analyzujte predmet pracovného práva.
PRÁCA
o  cieľavedomá činnosť človeka zameraná na tvorbu materiálnych a nemateriálnych statkov a služieb

Vysvetlite pojmy zamestnanec, zamestnávateľ, pracovný pomer, pracovná zmluva.

ZAMESTNANEC:
o  fyzická osoba, ktorá vykonáva prácu
o  je nositeľom pracovnej sily
ZAMESTNÁVATEĽ:
o  fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzické osoby
PRACOVNÝ POMER:
o  je právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v ktorom je zamestnanec povinný vykonávať prácu osobne, a to v súlade s potrebami a pokynmi zamestnávateľa a v súlade s právnymi predpismi
PRACOVNÁ ZMLUVA:
o  zakladá sa ňou pracovný pomer
o  je najbežnejšou formou pracovnoprávnych vzťahov

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva?

-  MUSÍ OBSAHOVAŤ
o  identifikačné údaje zamestnanca a zamestnávateľa
o  údaje zamestnanca a zamestnávateľa
o  druh práce
o  miesto výkonu práce
o  deň nástupu do práce
o  mzdové podmienky
o  podpisy
-  MÔŽE OBSAHOVAŤ
o  údaje o skúšobnej lehote a výpovednej dobe
o  podmienky práce nadčas
o  dĺžka dovolenky a spôsob jej čerpania

Aké druhy pracovného pomeru rozoznáva naše pracovné právo?

-  hlavný pracovný pomer
-  vedľajší pracovný pomer
-  súbežný pracovný pomer
-  pracovný pomer na dobu určitú
-  pracovný pomer na dobu neurčitú
-  práca na plný úväzok
-  skrátený pracovný úväzok

Akým spôsobom zaniká pracovný pomer?

-  dohodou
-  výpoveďou
-  okamžitým skončením
-  ukončením v skúšobnej dobe
-  uplynutím dohodnutej doby- udalosťou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013