Štruktúra súdnych orgánov v SR

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 164 slov
Počet zobrazení: 3 212
Tlačení: 257
Uložení: 260
Analyzujte štruktúru súdnych orgánov v SR.
PRVOSTUPŇOVÉ: okresné súdy
DRUHOSTUPŇOVÉ: krajské súdy
NAJVYŠŠÍ SÚD: odvolací súd
o osobitné postavenie má ÚSTAVNÝ SÚD

Aké je postavenie súdnej moci v štruktúre ďalších zdrojov moci v štáte?

-  kontroluje dodržiavanie zákonov (súdi)
-  kontroluje zákonodarnú a výkonnú moc

Ktoré súdy označujeme ako prvostupňové a druhostupňové?

-  PRVOSTUPŇOVÉ:
o  okresné súdy
o  riešia spory občianskoprávne a trestnoprávne
o  voči ich rozhodnutiu sa možno odvolať na druhostupňovom súde
-  DRUHOSTUPŇOVÉ:
o  krajské súdy
o  rozhodujú o odvolaniach prvostupňových súdov
o  v trestnoprávnych veciach (závažnejšie trestné činy) rozhodujú ako prvostupňové

Vysvetlite, ktoré súdy majú v štruktúre súdnych orgánov osobitné postavenie?

-  ÚSTAVNÝ SÚD
-  ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
o  jeho úlohou je stíhanie korupcie, organizovaného zločinu, trestných činov verejných činiteľov,...

Vysvetlite funkcie Ústavného súdu SR.

-  je nezávislým orgánom ochrany ústavnosti
-  rozhoduje, či sú prijaté právne normy v súlade s Ústavou SR
-   a ešte aj o sťažnostiach fyzických osôb, ak namietajú porušenie ich ľudských práv a slobôd
-  proti jeho rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#orgány súdnej moci v SR #Súdne orgány v SR #súdy #postavenie orgánov


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012