Prioritné politické a ľudské práva

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 162 slov
Počet zobrazení: 2 385
Tlačení: 177
Uložení: 183
Vysvetlite uvedenú myšlienku a vyhľadajte v Ústave SR tie ľudské práva a slobody a tie politické práva, ktoré považujete za prioritné. Uveďte 3 – 5 príkladov.
 
Sloboda spočíva v možnosti robiť všetko, čo neškodí inému. Uplatňovanie prirodzených práv každého človeka má iba také obmedzenia, ktoré ostatným členom spoločnosti garantujú uplatňovanie rovnakých práv. Tieto obmedzenia môže stanoviť iba zákon.
    (Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789)
-  každý môže robiť, to čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť niečo, aby konal niečo, čo zákon neukladá
-  ľudské práva:
o  právo na život
o  právo vlastniť majetok
o  sloboda pohybu a pobytu
-  politické práva:
o  sloboda prejavu a právo na informácie
o  právo slobodne sa združovať

Svoje rozhodnutie zdôvodnite.

Vysvetlite pojem základné práva a predpoklady ich uplatňovania.
-  pretože zaručujú človeku dôstojnosť v základných oblastiach života
-  zaručujú sa všetkým bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku,...

Vysvetlite pojem politické práva.
-  vytvárajú pre občanov možnosť podieľať sa na verejnom a politickom živote spoločnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016