Charakteristika jednotlivých etáp ústavného vývoja

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 207 slov
Počet zobrazení: 5 223
Tlačení: 422
Uložení: 456
Vytvorte stručnú charakteristiku jednotlivých etáp ústavného vývoja u nás.
-  Od vzniku Česko-Slovenska v roku 1918 až do súčasnosti platili 3 ústavy:
· Ústava ČSR z roku 1920
· Ústava 9. mája z roku 1948
· Ústava ČSSR z roku 1960 (doplnená ústavným zákonom o čs. federácii z roku 1968)
 
-  V rokoch 1939 – 1945 bol spoločný ústavný vývoj prerušený – ČSR zanikla a vytvorili sa dva štátne útvary – Protektorát Čechy a Morava a Slovenská republika
 
-  Ústavný vývoj u nás môžeme rozdeliť do nasledujúcich etáp :
1.  etapa – obdobie od vzniku ČSR v roku 1918 a platnosti ústavy z roku 1920 do roku 1945
2.  etapa – obdobie ústavného vývoja od oslobodenia v roku 1945 do roku 1948
3.  etapa – obdobie od schválenia Ústavy 9.mája 1948 do roku 1960
4.  etapa – obdobie od prijatia socialistickej ústavy v roku 1960 až po rok 1992
5.  etapa – samostatný vývoj Slovenskej republiky – Ústava SR z roku 1992 až do dnes
 
*viac o etapách v poznámkach z NOS-ky J :-*
Vo svojej charakteristike použite pojmy: ústavné provizórium, idea čechoslovakizmu, diktatúra proletariátu, federatívne usporiadanie, demokratizačné zmeny.
-  ústavné provizórium: z
· znamená to, že ústava sa v tomto období formovala, keďže vznikol nový štátny útvar ČSR a platila istá forma provizórnej (dočasnej) ústavy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.043