Ktoré charakteristiky musí napĺňať tzv. právny štát

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 217 slov
Počet zobrazení: 2 641
Tlačení: 179
Uložení: 208
Na základe analýzy uvedeného textu rozhodnite, ktoré charakteristiky musí napĺňať tzv. právny štát.
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
  (2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
  (3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.
  (Ústava SR, 1. hlava, čl. 2)
-  zdrojom moci v štáte sú občania (jeden zo znakov demokracie)
· prostredníctvom volieb si volíme zástupcov
· tak sa občan podieľa na riadení štátu
-  moc sama seba obmedzuje
· podlieha zákonom a rešpektuje ich è platí tzv. princíp zákonnosti: pred zákonom sme si všetci rovní
· jej predstavitelia môžu konať len v medziach určených zákonom
èštát robí to, čo mu zákon dovoľuje
· je zaručená deľba štátnej moci
-  občan v právnom štáte môže robiť všetko, čo zákony nezakazujú
· môže slobodne konať

Nájdite v Ústave SR aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa charakteristík právneho štátu.
-  *ľudské práva a slobody

Platí v právnom štáte princíp zákonnosti?

-  áno platí
tzv. princíp zákonnosti: pred zákonom sme si všetci rovní, zákon platí pre všetkých rovnako

V čom spočíva právna istota občanov?

-  občan môže veriť, že moc bude postupovať tak, ako to určuje zákon a nebude do svojich rozhodnutí vnášať svojvoľné, náhodné a nepredvídateľné konania
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pravny stat #princípy a znaky právneho štátu #zásady právneho štátu


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018