Zásady trestného konania

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 154 slov
Počet zobrazení: 3 813
Tlačení: 249
Uložení: 247
Uveďte základné zásady trestného konania.
· objektívna pravda - o vine je možné rozhodnúť, len ak nie sú žiadne pochybnosti
· prezumpcia neviny - pokiaľ nie je vina vyslovená právoplatným rozsudkom, obvinený je nevinný
· obžalovaný nemusí dokazovať svoju nevinu, ale orgány činné v trestnom konaní musia preukázať jeho vinu
· stíhanie len zo zákonných dôvodov
· zaistenie práva na obhajobu
· vyhľadávanie - orgány objasňujú okolnosti svedčiace v prospech i neprospech  obvineného, sú povinné zistiť všetky podstatné okolnosti prípadu
· legalita -  prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých vie
· obžalovanie - trestné stíhanie je možné len na základe obžaloby podanej prokurátorom, nie súkromne
· verejnosť - verejnosť sa môže zúčastniť súdneho konania
· bezprostrednosť - súd prihliada na dôkazy predvedené pri súdnom konaní
· ústnosť -  súd sám ústne vypočúva svedkov, znalcov a obvinených
· voľné hodnotenie dôkazov - orgány hodnotia dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenia

Kedy je možná dohoda o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom?
-  ak sa obvinený prizná k trestnému činu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.024