Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory?

Spoločenské vedy » Právo

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 74 slov
Počet zobrazení: 3 366
Tlačení: 265
Uložení: 271
Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory?
-  súdnym a mimosúdnym riešením sporu

Je možné aj mimosúdne riešenie občianskoprávneho sporu?
-  áno je

Ktoré súdy rozhodujú v občianskoprávnych veciach ako prvostupňové?

-  okresné súdy

Porovnajte riešenie občianskoprávneho sporu a trestnoprávnej veci.

-  OPS
· riešením je sankcia
o  napr. uvedenie veci do pôvodného stavu
o  náhrada škody
o  satisfakcia nemajetkovej ujmy (finančná kompenzácia, verejné ospravedlnenie)
-  TPV
· riešením je napr. odňatie slobody, zákaz činnosti, peňažný trest,...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#ospravedlnenie #ospravedlnenie na súd #Akým spôsobom je môžné riešiť občianskopravne spory?

Diskusia: Akým spôsobom je možné riešiť občianskoprávne spory?

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Právo

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.116