Novorodenec, dojča, batoľa + očkovanie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 734 slov
Počet zobrazení: 1 135
Tlačení: 57
Uložení: 69

Novorodenec, dojča, batoľa + očkovanie

Novorodenec- od narodenia po zahojenie jazvy po odpadnutí pupočníka- 1. mesiac.

Biologické zmeny:

- prvým prejavom života po narodení je plač- krik po prvom nadýchnutí;

- organizmus sa adaptuje na nové prostredie;

- súčasne s dýchaním sa upraví krvný obeh, začína sa regulovať teplota tela;

- tráviaca sústava začína činnosť prvým vyprázdneným hrubého čreva, tzv. smolkou (prehltnutá plodová voda s lanugom a črevnou šťavou);

- živí sa materským mliekom;

- telesné proporcie sú charakteristické veľkou hlavou, dlhým trupom a krátkymi končatinami;

- nepodmienené reflexy riadia dýchanie, krvný obeh, cicanie, prehĺtanie, spracovanie potravy, uchopovanie, vylučovanie.

Psychické zmeny:

zrakové vnímanie– vníma objekt vzdialený 20-30 cm, nie je rozvinutá akomodácia, nevie aktívne sledovať pohyb objektu, ktorý ho zaujme, nevidí rovnako ostro predmety bližšie a vzdialené, aby sa vyvíjal zrak potrebuje dieťa dostatok podnetov;

- sluchové vnímanie– pomerne dobre vyvinutý sluch , dokáže rozlišovať najmä vysoké tóny, v prvom mesiaci vie odlíšiť zvuky ľudskej reči od ostatných zvukov, nízke tóny vyvolávajú u novorodenca aktivitu, vysoké ju skôr tlmia. Materinský hlas má pre dieťa väčšiu hodnotu ako akýkoľvek iný ľudský hlas;

- dotyky, teplota a zmeny polohy– dotyk dlane stimuluje hmatový reflex, najprirodzenejším hmatovým kontaktom je dojčenie, je citlivý na teplotu a chlad, na chlad reaguje negatívnymi emóciami a pri primeranej teplote, príjemných dotykoch a pohyboch je spokojný.

Na výchove sa podieľa matka.

Dojča- 2.-12. mesiac (po prerezanie mliečnych zubov).

Biologické zmeny:

- intenzívny rast, pohyb, duševný rozvoj;

- odkázané na výživu materským mliekom s postupným prechodom na tuhú stravu;

- asi v 6.-8. mesiaci sa začína prerezávať mliečny chrup;

- kostra je dostatočne osifikovaná, bedrový kĺb kostnatie postupne;

- chrbtica mení tvar z oblúkovitého zakrivenia na dva razy esovité prehnutie dvíhaní hlavičky, sedením a státím dieťaťa;

- vytváranie podmienených reflexov;

- v 2. mesiaci dieťa tlmí pohyby pri počutí hlasu a otáča hlavu za zvukom;

- v 3. mesiaci reaguje úsmevom, začína džavotať a v polohe na bruchu dokáže udržať zdvihnutú hlavu;

- v 5.-6. mesiaci uchopuje hračky a prevracia sa z chrbta na brucho a späť;

- v 7. mesiaci s oporou sedí;

- v 8. mesiaci začína liezť a chápať význam niektorých slov;

- začiatkom 10. mesiaca sa s pomocou postaví a pokúša sa chodiť;

- v 12. mesiaci začína chodiť;

- koncom obdobia spí dieťa denne asi 14 hodín.

Psychické zmeny:

zrakové vnímanie:

- v 2 mesiaci sa dieťa dokáže zrakom sústrediť na objekt;

- v 3 mesiaci sleduje veci v pohybe;

- v 3 a 4 mesiaci rozpoznáva osoby okolo seba;

- v 9 mesiaci začína vnímať priestor;

sluchové vnímanie- je dôležité pre rozvoj reči;

- od 4 mesiaca začína dieťa produkovať zvuky, donekonečna ich opakuje a počúva svoj vlastný rečový prejav;

- vo 4 a 5 mesiaci dieťa lokalizuje zvuk;

- v 7 mesiaci sa slovo dieťaťu stáva podnetom na činnosť, rozlišuje tóny, vníma melódiu a rytmus;

myslové vnímanie- objavujú sa prvé náznaky konkrétneho myslenia (dieťa rozlišuje osoby, predmety, objavuje súvislosti);

pamäť- prejavuje sa znovu poznaním, to je poznaní osôb a predmetov s ktorými už prišlo do kontaktu.

Na výchove dieťaťa sa podieľa hlavne rodina. 

Batoľa- 1.-3. rok (po zvládnutie chôdze).

Biologické zmeny:

- rast sa spomaľuje, rozvíjajú sa motorické a psychické funkcie;

- koncom obdobia je prerezaný celý mliečny chrup;

- postava dieťaťa je plnšia, končatiny sú v porovnaní s trupom krátke;

- dieťa dvíha predmety zo zeme bez pádu, s pridržiavaním chodí po schodoch;

- dieťa sa rado hrá s rôznymi predmetmi a hračkami;

- okolo 3. rok sú jeho pohyby cieľavedomé;

- začína chápať okolie, denný režim a základné mravné normy;

- rozvíja sa reč a tým aj osobnosť dieťaťa;

- okolo 3. roku si uvedomuje svoju identitu (obdobie vzdoru).

Psychické zmeny: 

zrakové vnímanie – úroveň tohto vnímania charakterizuje farebné vnímanie, vyčleňuje predmety z pozadia a ich identifikácia;

sluchové vnímanie – pokrok v tomto vnímaní podmieňuje rozvoj rečí, i základ do hudobných schopností, typický je zmysel dieťaťa pre rytmus už začiatkom 2 roka, charakteristické je výrazné uplatnenie hmatu vo vnímaní;

pamäť a predstavy – vznikajú mimovoľné, sú konkrétne a spojené s emocionálnymi podnetmi, funguje už proces zapamätávania, podržanie v pamäti a vybavenie z pamäti, predstavy sú dosť nejasné a časovo ich dieťa ešte nevie ohraničiť, tvoria sa základy používania fantázie;

myslenie a reč – vzájomne sa podmieňujú, slovo sa stáva symbolom vecí a zastupuje skutočné predmety;

- myslenie je obrazno – konkrétne, označuje konkrétne veci, udalosti, deje;

- najčastejšia otázka dieťaťa je Čo je to?;

- dieťa komunikuje v 14 – 15 mesiaci len jedným slovom, ktoré má široký význam;

- v dvoch rokoch začína dieťa tvoriť 2 – slovné vety;

- reč- je nepresná agramatická, až medzi druhým a tretím rokom si deti osvojujú pravidlá syntax, rozširuje sa pasívny aj aktívny slovník, dieťa vie skloňovať, ale rod použije nesprávne;

 - na konci obdobia už dieťa správne zaraďuje slová do viet, začína tvoriť súvetia, zrozumiteľne komunikuje s dospelými, vie vyjadriť svoje potreby, myšlienky, city.

Na výchove dieťaťa sa zúčastňuje rodina. Dieťa je citovo viazané na matku.

Očkovanie- je proces, pri ktorom sú do tela podávané látky, ktoré aktivujú imunizáciu v tele očkovaného a tým sa predchádza infekčným ochoreniam.

Význam očkovania- je umelo vytvoriť alebo zvýšiť imunitu. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#batola #mravné normy #Dojča #Očkovanie #dojčenie


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026