Formy sociálneho učenia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 161 slov
Počet zobrazení: 5 341
Tlačení: 302
Uložení: 316

Formy sociálneho učenia

  1. napodobňovanie- človek pozoruje, ako sa správajú iní ľudia a na základe toho sa správa. Dieťa napodobňuje napríklad: svojich rodičov, iné osoby z najbližšieho prostredia, postavy z TV príbehov... Napodobňuje aj reč, mimiku, gestikuláciu, prejavy emócií. Napodobňovanie pôsobí aj pri vzniku alkoholizmu, iných drogových závislostí, agresie, fóbií;
  2. identifikácia (stotožnenie sa)- dochádza k vedomej a nevedomej identifikácií s inou osobou na základe uznania jej spoločenskej, morálnej a intelektuálnej hodnoty. Ide o vyššiu formu napodobňovania.
  3. a) pozitívna- zámerné úsilie prevziať spôsob správania svojho vzoru, s ktorým sa jedinej identifikuje a má k nemu silný citový vzťah, obdiv, úctu;
  4. b) negatívna- odstrašujúcim vzorom môže byť rodič, učiteľ, postava z TV a človek sa riadi zásadou: „Rozhodne nesmiem byť taký!;
  5. anticipačné učenie- založené na očakávaní a predvídaní toho, ako sa jedinec bude správať. Od niekoho sa očakáva dobré, kooperatívne správanie, od iného sa neočakáva nič dobré;
  6. adaptácia- prispôsobenie, podriadenie sa zásadám a normám sociálnej skupiny.

Rozlišujeme 2 podoby adaptácie:

  1. a) jednotlivec prijíma normy za svoje vlastné;
  2. b) jednotlivec sa normami riadi len navonok;
  3. učenie podmieňovaním- učenie formou sociálneho posilňovania, ktoré je založené na odmenách a trestoch.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.035