Súťaživé a kooperatívne správanie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: agile (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.09.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 120 slov
Počet zobrazení: 2 647
Tlačení: 175
Uložení: 202

Súťaživé a kooperatívne správanie

Kooperatívne správanie- zamerané na dosiahnutie spoločného cieľa. Je predpokladom formovania pozitívnych medziľudských vzťahov. Bez kooperácie nemôže skupina plniť úlohy.

Kvalitu a priebeh kooperácie ovplyvňuje: 

  1. osobnostné faktory– či sú jednotlivý členovia schopní kooperácie, či považujú za potrebné sa kooperovať;
  2. situačné faktory– zložené skupiny, osobné vzťahy medzi členmi, súdržnosť, jasnosť cieľov a poslanie, začlenenie skupiny do širšieho sociálneho prostredia;
  3. úlohové faktory– charakter úlohy jej zložitosť, zameranie a význam pre jednotlivých členov skupiny. 

Súperenie- je založené na snahe skupiny alebo jednotlivcov dosiahnuť lepší výkon ako ostatní. Súperenie medzi jednotlivými skupinami vedie skôr k zvýšeniu vnútornej súdržnosti skupiny, k aktivizovaniu jej členov v smere cieľu. Súperenie nemusí byť len negatívnym javom, motivuje k činnosti, vedie k zlepšovaniu, tvorivosti. Žiaci v školách ale aj dospelí v živote by sa mali viesť rovnako ku konkrétnej súťaži ako aj k produktívnej spolupráci.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kooperácia a súťaživosť #spolupraca,superenie #Prosocialne spravanie #referat o spravani #súťaživosť


Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010