1.4. Inteligencia

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 193 slov
Počet zobrazení: 1 273
Tlačení: 60
Uložení: 57

1.4. INTELIGENCIA

Vedúci pracovník by mal byť nesporne inteligentný. Ak hovoríme o inteligencii, máme na mysli ľahký nadpriemer, pretože je potrebné, aby porozumel ľuďom s ktorými pracuje a mal zmysel pre realitu. Príliš vysoké IQ by mohlo viesť k odtrhnutiu záujmov šéfa a kolegov, k vzájomnému nepochopeniu. Inteligentných ľudí si ceníme, hoci vieme, že byť inteligentom ešte neznamená byť dobrým manažérom. Psychológovia vedia, že vysoké IQ nie je ešte zárukou úspešnosti človeka. Čo je to inteligencia?

Z hľadiska štruktúry osobnosti inteligencia zastáva významnú úlohu. Rozumieme ňou všeobecnú duševnú schopnosť prispôsobiť sa novým úlohám, situáciám. Pri vymedzovaní povahy inteligencie psychológovia vyčleňujú tri oblasti inteligencie:

  • abstraktnú
  • mechanickú
  • sociálnu

Abstraktná inteligencia sa prejavuje v praktickom zaobchádzaní s rôznymi symbolmi. Pomocou nich je človek schopný odhaľovať vzťahy a riešiť problémy. Mechanická inteligencia umožňuje pohotovo narábať s rôznymi pracovnými nástrojmi, technickými zariadeniami, počítačmi. Sociálna inteligencia sa prejavuje v personálnych a spoločenských záležitostiach. Takýto typ ľudí vie správne zaobchádzať s inými, rýchlo sa spriatelí, je taktný v medziľudských vzťahoch. Pri rozličnom chápaní inteligencie vznikli prostriedky na jej meranie a zisťovanie. Najznámejšie sú testy: Ravena, Binetta a Ampthavera. Výsledok dosiahnutý v inteligenčnom teste sa vyjadruje prostredníctvom inteligenčného kvocientu IQ. Zisťovanie úrovne rozumových schopností, inteligencie má veľký praktický význam, lebo každé povolanie si vyžaduje určitú inteligenciu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#abstraktna inteligencia #meranie duševných schopnosti osobnosti

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015