4.2. Asertívne práva

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 711 slov
Počet zobrazení: 1 420
Tlačení: 100
Uložení: 76

4.2. Asertívne práva

Ak sa chceme v živote presadiť, je potrebné zbaviť sa predsudkov, ktoré sú vo vedomí ľudí. K tomu nám pomáhajú asertívne práva. Ak sa ich naučíme používať, v živote sa nám bude oveľa ľahšie žiť.

Každý sa niekedy ocitneme v situácii, že si nevieme poradiť. Predpokladom toho, ako zvládnuť takúto situáciu je uvedomiť si, že nikto nemôže manipulovať s našim správaním, s citmi, pokiaľ to sami nedovolíme. Asertívne práva majú za úlohu zabrániť manipulatívnemu chovaniu druhých voči nám.

  1. Základné asertívne právo znie: Máš právo sám posudzovať svoje vlastné chovanie, myšlienky, emócie a byť za svoje dôsledky zodpovedný.

Vo väčšine prípadov je názor na to, čo je dobré a čo zlé veľmi rozdielny. Manipulačná povera hovorí: „Nemáš právo posudzovať sám seba, musíš byť posudzovaný inými ľuďmi“. Mnoho ľudí v živote popiera, že by boli sami posudzovateľmi svojho vlastného správania. Je potrebné, aby si každý človek uvedomil, že ide o jeho život a to, čo sa v ňom stane záleží len na nás a nie na iných.

  1. Druhé asertívne právo: Máš právo neponúkať žiadne výhovorky a ospravedlnenia ospravedlňujúce tvoje chovanie. Ide o to, aby sme nepoužívali sebaponižujúce ospravedlnenia, či nadbytočné výhovorky pre svoje chovanie. Povera hovorí: „Za svoje chovanie si zodpovedný druhým ľuďom a mal by si preto vedieť zdôvodniť a ospravedlniť to, čo robíš.“ Nemusíte mať žiadny dôvod na to, aby ste sa ospravedlnili.
  2. Tretie asertívne právo: Máš právo posúdiť, či a na koľko si zodpovedný za riešenie problémov ostatných.

V tomto práve ide o to, aby sem sa zbavili nutkavých tendencií riešiť všetko za druhých a zároveň zbytočných pocitov iných, pokiaľ sa rozhodnete inak. Často ho používajú vedúci pracovníci vtedy, keď sa snažia urobiť jedného pracovníka zodpovedného za ostatných. Je to veľmi manipulatívne.

  1. Štvrté asertívne právo: Máš právo, zmeniť svoj názor. Povera hovorí: „Názor ku ktorému si sa raz priklonil nesmieš zmeniť. Ak ho zmeníš, si potom kam vietor tam plášť.“ Je pravdou, že človek nemá meniť svoje názory zbytočne a často, ale máme na to právo. Človek si formuje názory po celý život, s poznaním a skúsenosťou ich aj mení.
  2. Piate asertívne právo: Máš právo, robiť chyby a byť za ne zodpovedný. Podstatou tohoto práva je naučiť sa zvládnuť svoje vlastné chyby bez emócii. Povera hovorí:“ Nesmieš robiť chyby, ak ich urobíš musíš mať pocit viny.“ My vieme, že ten čo nič nerobí nič nepokazí. Súčasťou každej práce sú aj chyby. Ak ich urobíme, nestaneme sa preto menejcenní a závislí na druhých.
  3. Šieste asertívne právo: Máš právo, povedať ja neviem.

V živote nemusíme vedieť odpovedať na všetko, na čo sa nás ľudia pýtajú. Nik nie je povinný vedieť všetko. Ak chce niekto o tom špekulovať, kľudne ho nechajte. V oblasti, kde sme považovaní za odborníkov slovo ja neviem príliš často nehovorme.

  1. Siedme asertívne právo: Máš právo, byť nezávislý na dobrej vôli ostatných.

Povera hovorí: „Ľudia s ktorými prichádzaš do styku musia mať k tebe kladný vzťah. Potrebuješ druhých ľudí, aby si prežil.“ Každý dospelý človek sám rozhoduje o tom, na kom mu záleží, alebo nie. Nemusíme nutne vychádzať s každým. Snažme sa vychádzať dobre s tými, ktorých si vážime a ktorých máme radi. So všetkými ľuďmi sa vychádzať nedá, nech by sme sa o to akokoľvek snažili.

  1. Osme asertívne právo: Máš právo, robiť nelogické rozhodnutia.

Niekedy naozaj nevieme logicky vysvetliť, prečo sa nám niečo nepáči, alebo prečo niečo nechceme urobiť. Jednoducho cítime, že je to správne a máme na to právo. Niektorí ľudia však dokážu často logicky zdôvodňovať rôzne požiadavky pre ktoré by sme mali robiť to, čo nechceme. Treba si uvedomiť, že byť logický – znamená robiť veci, ktorým úplne rozumieme, zatiaľ čo v skutočnosti riešenie mnohých vecí leží mimo tento limit.

  1. Deviate asertívne právo : Máš právo, povedať ja ti nerozumiem.

Túto schopnosť nazývame aj sebaobranou slušného človeka. Nemusíme bezpodmienečne predvídať a predpokladať, čo má niekto iný na mysli. Povera hovorí:“ Musíš vedieť predvídať potreby druhých ľudí, bez toho aby to povedali“. Takúto manipuláciu treba odmietnuť. Nie je povinnosťou človeka byť takto chápajúcim.

  1. Desiate asertívne právo: Máš právo, povedať je mi to jedno.

Stáva sa, že pri výmene názorov sa nás snaží niekto presvedčiť tým, že presadzuje svoje tvrdenie. Asertívny človek môže povedať: “Je možné, že máte pravdu, že to myslíte dobre, ale ja to vidím ináč“.

Asertivita nie je povinnosťou, je to možnosť správania sa. Nemusíme byť vždy asertívny. Záleží to od našej nálady, celkovej situácie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#8. ročník #referát slušné chovanie #asertívne práva #ako sa presadiť v živote

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.130