6.1. Viete telefonovať?

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 848 slov
Počet zobrazení: 2 017
Tlačení: 91
Uložení: 87

6.1. Viete telefonovať?

Spoločenská úroveň manažéra sa prejavuje aj jeho schopnosťou telefonovať. Telefonovanie je spoločenský jav, pri ktorom by sme nemali zabúdať na zásady slušného správania, tj. aj tu platí určitá etiketa, ktorú by sme mali dodržať. Slušnosť začína už pred začiatkom rozhovoru, tj. vopred by sme si mali premyslieť, či volanú osobu nevyrušujeme. To znamená, že je potrebné zvoliť si vhodný čas. Netelefonujeme príliš skoro ráno, v čase obeda a neskoro večer. Ak sme nútení telefonovať v uvedenej dobe, tak sa vopred ospravedlníme. Ak chceme telefonovať dlhšie, spýtame sa, číi nevyrušujeme.

Nie raz sme svedkom telefonovania, keď sa účastník hlási slovami „haló“, „kto je tam“, „kto hovorí“,“ no počúvam“,“prosím“ a podobne. Aj tu platia určité zásady, ktoré by sme si mali osvojiť. Povinnosťou volajúceho je predstaviť sa, volaný sa hlási číslom telefónu, menom firmy či organizácie. Na začiatku sa môžeme pozdraviť „Dobrý deň, firma XY“. Po prerušení hovoru čakáme, lebo volajúci volá opäť a nie my.

Pozitívne stránky telefonovania

Prostredníctvom telefónu sa môžeme rýchlo a včas spojiť, čím ušetríme čas a peniaze. Môžeme si vymeniť informácie, dohodnúť sa, oznámiť dôležitú správu. Po telefóne sa ľahšie oznamujú nepríjemné záležitosti, nemusíme sa červenať, môžeme klamať ( v zmysle taktizovania povedať, že máme práve návštevu a zavoláme neskôr, ak nám niekto hovorí niečo nepríjemné, môžeme zložiť telefón a vyhovoriť sa na prerušenie.)

Nevýhody telefonovania

Hlavnou nevýhodou telefonovania je, že človeka nevidíme priamo ( aspoň nie v našich podmienkach).Telefón nás ochudobňuje hlavne o osobný kontakt. Nemáme sa naň kedy pripraviť a je stále ešte drahý. Prostredníctvom telefónneho hovoru môžeme volaného zaskočiť, zistiť jeho reakcie, poznať neistotu. Na mnohých pracoviskách dnes existujú paralelené telefóny, ktoré môžu viesť k odpočúvaniu a tým aj k možným nepríjemnostiam.

Zásady telefonovania

Do telefónu nehovoríme informácie, resp. veci dôverné, ktoré by mohla počuť tretia osoba. Vyjadrujeme sa vždy stručne, nie preto, aby sme si „pokecali“, pretože blokujeme linku a oberáme iných o čas. Telefonát si nemôžeme zamieňať za debatu. Všeobecne o telefonovaní platia tieto zásady:

  • v súkromných veciach by sme nemali telefonovať na pracovisko, pretože to nemusí byť pre volaného príjemné,
  • ak máme návštevu, nevoláme,
  • dĺžku hovoru určuje ten, kto volá,
  • musíme zvážiť, komu dávame telefónne číslo domov, pretože ruší naše súkromie
  • po telefóne nerobíme obchody,
  • o láskavosť žiadame osobne,
  • osobne aj gratulujeme, ináč znevažujeme svojich známych, priateľov, kolegov,
  • nesmieme skákať do reči,
  • nesmieme nechať dlho zvoniť telefón
  • nesmieme hlučne položiť slúchadlo, nepatrí sa počas hovoru rozprávať s iným človekom.

Čo k tomu dodať, myslite pred rozhovorom i na to, koľko by vás tento rozhovor mohol stáť.

Aké informácie poskytuje spôsob telefonovania o firme?

Nezabúdajme, že prostredníctvom telefónneho rozhovoru poskytujeme informácie o firme. V ňom sa prejavuje úroveň vyspelosti manažéra, firmy, organizácie ako aj zamestnancov.

Pravidlá telefonovania by mali poznať všetci zúčastnení. Hoci si to ani neuvedomujeme, telefón má veľkú výpovednú schopnosť. Patrí sem napríklad odkazovač. Viacerí manažéri potvrdili skutočnosť, že ak sa vo firme ozve odkazovač, viackrát nevolajú. Jednoducho ich odrádza. Zdôvodňujú to hlavne argumentom, že organizácia, ktorá šetrí financie, nie je seriózna. Ak dáme k dispozícii telefónne číslo, musíme zabezpečiť osobu, ktorá vybavuje požiadavky volajúcich účastníkov.

Pri telefonovaní sa často musíme obrniť trpezlivosťou, pretože nervozitu vyvoláva aj to, ako rýchlo, resp. neskoro a s nedbalosťou zodvihnú telefón, ako rýchlo nás prepnú, vybavia.

Podľa hlasu môžeme zistiť, aký postoj má podnik k účastníkom hovoru. Často vycítime chlad, nezáujem, agresivitu, ale aj prívetivosť, ochotu, či taktizovanie s cieľom zahnať človeka do kúta alebo sa ho zbaviť.

To, ako sa ľudia hlásia, hovorí o tom, s akým ľudským potenciálom organizácia disponuje. Nezabúdajme, že partnera nevidíme, nepoznáme a preto by sme mali urobiť všetko, čo umožní nadviazať pozitívny kontakt. Aj v tomto smere platí známa skutočnosť, že ak si raz „zabuchneme dvere“ do firmy vďaka „telefónu“ môžeme ich uzavrieť navždy. Za chyby sa vždy platí a v konečnom dôsledku poškodzujú naše meno.

Telefón a meno človeka

Súčasťou telefonovania je predstavovanie. Svoje meno vyslovujte nahlas, prirodzene a zreteľne hlavne vtedy, ak je komplikované. N.E.Enkelman hovorí, že „ v živote môžeme veľa stratiť alebo získať – naše meno nám zostane.“ Preto je potrebné robiť reklamu svojmu menu, pretože ju robíme zároveň sebe. Kto nedbanlivo vyslovuje svoje meno, má slabé sebavedomie, aj nedbanlivý vzťah k sebe. Ak v telefóne pri predstavovaní prepočujeme meno, opýtame sa ešte raz, s kým hovoríme, aby nedošlo k zbytočným skomoleninám, ktorými môžeme nechtiac ublížiť človeku. K predstavovaniu patrí aj zapamätanie si mena nášho partnera ( v tomto smere nám môžu napomôcť vizitky, o ktorých sa dozvieme na inom mieste.) Presným vyslovením jeho mena pri opätovnom stretnutí, či telefonickom spojení zasiahneme jeho vnútorné jadro, čím sa stáva vzájomná komunikácia príjemnejšia.

Mobilné telefóny

Súčasnú dobu zachvátil boom mobilných telefónov, ktoré okrem pozitívnych skutočností prinášajú aj nové problémy, ktoré znepríjemňujú život mnohým z nás. Rušia nás v autobusoch, reštauráciách, kongresových sálach, na školeniach, konferenciách, v súkromí a inde. Používanie mobilných telefónov však neznamená zabúdať na elementárne zásady slušného správania. Každý majiteľ mobilného telefónu by si mal uvedomiť, čo sa patrí a čo nie. V zásade jeho používanie nepatrí k jedálenskému stolu, do kina, na koncert a iné spoločenské príležitosti, pretože ruší súkromie iných ľudí. Americká odborníčka na etiketu Judith Martinová upozorňuje tých, ktorí sú stále na linke, aby radšej nechodili do spoločnosti. To by si mali uvedomiť predovšetkým podnikatelia a hlavne nezabúdať na etiketu, ktorá je súčasťou ich imidžu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Psychológia pre manažérov



Odporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022