6.3. Pozdrav, presnosť a vizitka

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 594 slov
Počet zobrazení: 1 432
Tlačení: 78
Uložení: 77

6.3. Pozdrav, presnosť a vizitka

K najjednoduchším a najelementárnejším spoločenským kontaktom patrí pozdrav, na ktorý by nik z nás nemal zabúdať. Hovorí sa, že pozdraviť je slušnosť a odpovedať na pozdrav – povinnosť. Pozdrav je prejavom priateľstva, úcty a rešpektu k iným ľuďom. Veľmi dôležitou súčasťou je aj to, akou formou ho uskutočníme. V zásade platí, že nemá byť nedbanlivý, prehnaný a afektovaný. Vyslovujeme ho vždy nahlas, zreteľne a s úsmevom. K prejavom pozdravu patrí aj vľúdny pohľad do očí, prípadne mierny úklon hlavy.

Hlavne fajčiari si musia uvedomiť, že nikdy sa nezdravíme s cigaretou v ústach a s rukami vo vreckách.

Pozdrav nesmieme chápať ako prestížnu záležitosť, ale možnosť dokázať svoju spoločenskú úroveň ( gentleman zdraví vždy prvý, nečaká, kým ho pozdraví kolega na nižšej úrovni). Pre mužov platí, že zdraví vždy ženu prvý a to dokonca aj vtedy, ak mu je služobne podriadená.

Nezabúdajme, že vždy zdraví pán dámu, mladší staršieho, zamestnanec nadriadeného, okoloidúci stojaceho, prichádzajúci prítomných.

Bázou osobného úspechu manažéra je sympatia a dôvera. Vstupnou bránou vytvoriť takúto atmosféru sa stáva pozdrav – oslovenie partnera.

Presnosť

K sebaovládaniu manažéra a jeho významu v pracovnom kolektíve patrí presnosť. O presnosti sa hovorí, že je výsadou kráľov. Ak si manažér neosvojí tento návyk, tak môže spôsobiť svojou nedochvíľnosťou mnoho nepríjemností. Takýmto nezodpovedným prístupom k iným ľuďom riskujeme, že stratíme dôveryhodnosť a zároveň budeme pôsobiť dojmom nespoľahlivého človeka. Hlavne pri pracovných, obchodných stretnutiach je dochvíľnosť nevyhnutná podmienka. Etiketa spoločenského správania tvrdí, že na schôdzky, večere a návštevy sa chodí vždy presne, aby sme partnerov neprekvapili, resp. nespôsobili rôzne neočakávané problémy.

V pracovných vzťahoch má zásadne prednosť ohlásená návšteva pred neohlásenou, aj keď by ňou bola dáma alebo významná osobnosť. Potrebné je tiež poznamenať, že k presnosti patrí tiež zásada nechodiť skôr.

Vizitka

Dobrý imidž otvára cesty k úspechu. Dnes sa už každý podnikateľ, manažér či zamestnanec prichádzajúci do syku s inými ľuďmi nezaobíde bez vizitky, navštívenky. Počas rokovania je tento spôsob predstavovania pokladaný za najsprávnejší.

Vizitka uľahčuje a spríjemňuje kontakt, vytvára zároveň určitý obraz o človeku prostredníctvom osobných údajov. Osobné údaje musia byť zrozumiteľné, stručné, aby poskytovali potrebné informácie o majiteľovi vizitky.

Vizitka má svoju históriu. Pochádza z Číny. V Európe sa udomácnila hlavne za čias Ľudovíta XVI, kde sa stala súčasťou spoločenského života. Pomenovanie vizitka pochádza z francúzskeho visiter – navštíviť.

V našich podmienkach plní vizitka informačnú funkciu. Okrem toho má aj svoj praktický význam – je spoľahlivou pomôckou pamäti. Môžeme na ňu napísať stručné oznamy. Protokol pripúšťa písať odkazy obyčajnou ceruzou. Začíname písať na prednej strane a pokračujeme na zadnej, kde nedávame svoj podpis.

Vizitka prezentuje úroveň jej majiteľa. Aj tu platia určité pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať. V zásade sa odporúča jednoduchosť, biely podklad a čierna tlač, pretože je najlepšie čitateľná. Štandardnou je vizitka rozmerov 9x5 cm.

Najvýraznejšou časťou vizitky je logo firmy, organizácie, meno, funkcia v pracovnom zaradení, adresa, číslo telefónu, faxu, e-mailu. Na služobnú vizitku nepatrí domáca adresa.

Vizitku podávame vtedy, ak predpokladáme, že s partnerom nadviažeme pracovný alebo osobný kontakt. Obyčajne sa podáva pri predstavovaní, alebo na záver rokovania. Každý, kto prijíma vizitku je vhodné, aby si ju prečítal a položil na 2-3 minúty pred seba a potom uložil.

Pri zahraničnom styku je nutné prihliadať na rôzne zvyklosti iných krajín, ktoré sú odlišné od našich. Odlišnosti platia najmä z hľadiska písania titulov, ako aj pracovného zaradenia. Na našu nevedomosť a neskúsenosť môžeme doplatiť tým, že zažijeme rôzne nepríjemné, resp. neočakávané reakcie. ( V jednotlivých krajinách sú rozdielne označenia najvyšších firemných funkcionárov: “director“ – generálny riaditeľ, „manager“ – vedúci pracovník, nie riaditeľ.) Pokiaľ sa dopustíte takejto chyby, musíte byť pripravení na to, že nebude s vami rokované na patričnej úrovni.

Záverom odporúčam vizitku rozdávať premyslene, aby nedochádzalo k jej zneužívaniu, ako aj vašej osoby.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.136