7.2. Stres a zdravie

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 390 slov
Počet zobrazení: 1 450
Tlačení: 74
Uložení: 72

7.2. Stres a zdravie

Ak urobíme analýzu života ľudí, zistíme, že väčšina z nás sa narodí zdravá. Zlý životný štýl, nepriaznivé prostredie, neúmerné požiadavky narušia rovnováhu nášho organizmu. Človek sa tak posúva od zdravia ku chorobe. Odborníci zistili, že dvadsať percent zdravia závisí od medicíny, dvadsať percent od dedičnosti, dvadsať percent od prostredia a štyridsať percent od nás. To znamená, že štyridsať rokov života je v našich rukách, ako ho prežijeme a dokážeme sa vyrovnať so záťažou. Práve neriešiteľnosť rôznych životných situácií má vplyv na imunitný systém organizmu, jeho oslabenie. V medicíne sa skúma vplyv stresu a jeho súvislosť na vznik rakoviny.

Pre každého z nás je typický určitý dryh stresu. Medzi základné typy stresov patrí časový stres, duševný stres, stres z podnikania, zo zodpovednosti, z manipulácie.

O problematike časového preťaženia budeme hovoriť v ďaľšej kapitole. Chceme len pripomenúť, aby si každý uvedomil hodnotu svojho života a neporovnával ľudský mozog s výkonným počítačom. Nejasné stanovenie životného cieľa ako aj skutočnosť, že chceme naraz zvládnuť veľa úloh, vyvoláva časový stres.

K novému typu stresu dnes patrí stres z podnikania. Niektorí obviňujeme podnikateľov, že majú vysoký plat, nič nerobia a využívajú iných. Málokto si uvedomuje, že zamestnanci na rozdiel od podnikateľov, nie sú v strese z existenčných dôvodov. Mnohí si neuvedomujú úskalia, ktoré podnikanie prináša (nové zákony, podvodníci, problémy s platbami, nedostatok šikovných ľudí, nedodržanie zmluvy, zákazky, a pod).

Mnohí si zobrali na plecia viac než sú schopní uniesť. V dôsledku negatívnych skúseností chcú robiť všetko sami. To vedie k celkovému oslabeniu organizmu a vzniku rôznych chorôb, ako sú hypertenzia, nádorové ochorenia, zlé stravovacie zvyky.

K podnikaniu patri aj schopnosť regulovať si čas tak, aby vznikol priestor pre seba na oddych, na regeneráciu síl.

Ako reagovať na stres:

  • v akútnom strese o ničom nerozhodujte, nič neriešte
  • počítajte pomaly do desať
  • zaoberajte sa svojím dýchaním, pomaly nadychujte nosom a vydychujte ústami
  • naučte sa poznať, čo vám stres vyvoláva
  • oddeľujte veci dôležité od menej dôležitých
  • rozlišujte skutočné problémy
  • učte sa delegovať, rozdeliť úlohy, z niečoho ubrať, niečo neurobiť

Všade tam, kde sa pracuje s ľuďmi, vytvárajú sa možnosti vzniku stresových situácií. Práve stres a jeho negatívne dôsledky sú v mnohých prípadoch jedným z faktorov, ktoré zapríčiňujú nesplnenie pracovných úloh. Každý riadiaci pracovník by mal v čo najväčšej miere stresu a stresovým situáciám predchádzať a využívať také formy vedenia ľudí a metódy práce, ktoré neznížia úroveň a výkonnosť podniku, ale naopak zabezpečia jeho efektívnosť a účelnosť. Nemyslíme tým úplné odstránenie stresu, pretože to je v súčasných podmienkach nereálne.

Vhodný výber ľudí na vedúce miesta, skúsenosti, trvalá práca na sebe umožňujú eliminovať napätie a faktory ovplyvňujúce vznik stresových situácií v rámci zamestnania, ktoré vykonávame.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Životné prostredie ako civilizačný problém - výklad #stres #zlý duševný štýl #7.2. stres a zdravie

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020