8. Mobing

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 262 slov
Počet zobrazení: 1 729
Tlačení: 93
Uložení: 85

8. Mobing

Pracovná činnosť nie je jednoduchý proces. Okrem riadiacich, technických, či iných aspektov, rozhodujúcim prvkom je ľudský faktor. „Mnohokrát pôsobia ľudské faktory tak silno, že stránka psychologická má väčšiu prevahu a rozhodovanie sa uberá iným smerom, než by sa dalo očakávať.“

Zvládnuť vedenie ľudí na všetkých úrovniach v optimálnom smere kladie zvýšené nároky na osobnosť riadiaceho pracovníka. Ak hovoríme o vedúcom pracovníkovi, manažerovi, mnohí si ani neuvedomujú, že práve oni môžu vyvolávať, resp. vytvárať priestor pre neočakávané situácie.

Chaos a psychický teror na pracovisku môžu vyvolať typy šéfor, ktorí svojím správaním vytvárajú k tomu živnú pôdu. Čím skôr poznajú svoje slabé stránky a alternatívne možnosti, tým lepšie sa im bude pracovať s kolektívom.

K tomu je potrebné, abu si každý riadiaci pracovník uvedomil sám seba, vyspelosť pracovného tímu, jeho odbornú pripravenosť, poznal vôľové vlastnosti spolupracovníkov ako aj ich temperament, čo mu umožní lepšiu orientáciu v ľuďoch.

Jedným z predpokladov adekvátneho vedenia ľudí je schopnosť klásť primerané požiadavky a ciele. Nemá zmysel chcieť nedosiahnuteľné, lebo to vytvára konflikty nielen so sebou samým,ale predovšetkým s inými ľuďmi.

V pracovných podmienkach nie vždy vládne ozajstná pracovná, kolegiálne atmosféra. Zúčastňujú sa na nej rôzne intrigy, škodlivé, zámerné klebety, dráždivé poznámky, zatváranie dverí, blokovanie informácií apod.

To všetko sa odráža na pracovnej výkonnosti ako aj na zdravotnej pohode zamestnancov. Pretože uvedené otázky sa stávajú problémom riadiacich pracovníkov i jednotlivých zamestnancov, je potrebné ich riešiť, venovať im patričnú pozornosť.

So súčasnými ekonomickými zmenami v našej spoločnosti rastie tlak na ľudský faktor, výkonnosť človeka, vzniká nezamestnanosť – to je vhodná pôda pre vznik rôznych nečakaných krízových situácií ako aj mobbingu, ktorá je dnes oveľa úrodnejšia ako predtým.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021