10.2. Regulácia práce

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 327 slov
Počet zobrazení: 948
Tlačení: 75
Uložení: 69

10.2. Regulácia práce

V podnikateľskom svete si ani nevieme predstaviť manažéra, ktorý by nepracoval na základe organizačného systému. Spôsob organizácie práce závisí predovšetkým na samotnom riadiacom pracovníkovi.

Ak hovoríme o organizácii práce, nesmieme zabúdať na svoj pracovný stôl, kanceláriu, v ktorej pracujeme. Je to tiež naša vizitka, ktorá podáva základnú informáciu o tom, akí sme. Pri svojej práci sa môžeme riadiť systémom, ktorý používajú napr. lekári v chirurgii. (Ak chirurg vstúpi do operačnej sály, všetko má uložené na svojom mieste tak, aby mohol operovať). Uvedený systém môžeme využívať v riadiacej práci i v osobnom živote. Zbavíme sa tak neporiadku, chaosu, čas môžeme efektívne využívať na prácu. To znamená, veci s ktorými pracujeme musia mať svoj zaužívaný systém usporiadania. (napr. po pravej strane stola môžeme uložiť veci vybavené, po ľavej strane nevybavenú poštu a pod). K organizácii práce patrí tiež pravidelná likvidácia zbytočných a nepotrebných papierov.

Systém práce mnohým manažérom uľahčujú rôzne vreckové diáre, bloky, poznámky. Tým, že si zapisujeme informácie, nezabúdame, odľahčujeme si pamäť a zároveň uvoľňujeme svoj mozog pre iné činnosti. Zapisovanie má tiež význam v tom, že tú vec skutočne urobíme, pretože ak si ju zapíšeme – je to určitý záväzok k tomu, že ju potrebujeme vykonať. Po mechanizme realizácie potom nastáva pocit úľavy z vyškrtnutia nejakej položky zapísanej v zozname. Organizáciou práce začíname každý deň vopred s papierom a perom, kde si plánujeme činnosti, ktoré chceme v priebehu dňa vykonať. Zapisujeme si len reálne splniteľné úlohy. Má to nesmierny význam z hľadiska našej psychohygieny. Znižujeme stres, zaistíme si kľud pre spánok, ako aj dobrý pocit, že veci zvládneme, pretože sa dopredu pripravíme.

Veľkou pomôckou pri organizácii času vedúceho pracovníka je delegovanie. Delegovanie znamená prenesenie zodpovednosti, úloh na svojich spolupracovníkov. Okrem toho, že manažérovi odľahčuje prácu, podporuje samostatnosť, tvorivosť, rozvíja osobnosť človeka, vzťahy dôvery, je silným motivačným faktorom. Ak hovoríme o delegovaní nemáme na mysli presúvanie ťažkých a riešenie nepríjemných záležitostí na inú osobu. Potrebné je využívať ho efektívne na základe poznania osobnostných vlastností človeka, jeho odborných znalostí. Iba správne delegovanie môže podporovať výkon a riešiť problematiku zvládnutia času.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#delegovanie

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016