10.3. Časový plán

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 1 392
Tlačení: 89
Uložení: 88

10.3. Časový plán

Časový plán pre manažéra je potrebný k tomu, aby sa naučil dodržiavať všetky rozvrhnuté činnosti. Môže sa stať, že navrhnutý časový plán naruší nový pracovný problém, ktorému treba venovať okamžitú pozornosť. Vtedy je dobré správať sa ako pri iných činnostiach. Nereagujte hneď, ale zaraďte novú záležitosť do svojho programu tak, aby ste mali potrebný čas na jej riešenie. Vyhnete sa tak náhlym, neuváženým rozhodnutiam.

Ak chcete dodržiavať časový plán, je potrebné priradiť správny čas, dĺžku trvania k určitým činnostiam, výkonom, ktoré treba uskutočňovať. Najhorším prípadom je, ak si na určitú záležitosť naplánujete menej času, ako je potrebné. Dostanete sa tak do časového tlaku, ktorý sprevádza aj nasledovné činnosti vykonávané v priebehu dňa.

Časový plán vedie:

 • k správnej organizácii práce
 • k dodržiavaniu a zvládnutiu stanovených úloh
 • k upevneniu vlastných manažérskych schopností, a tým aj k posilneniu autority v kolektíve
 • k celkovej duševnej pohode
 • k predlžovaniu a zintenzívňovaniu života
 • k vytváraniu správneho štýlu práce
 • k dobrej predstave o náročnosti prejednávaných problémov
 • k regulácii telefonických hovorov (nemusíte ich vždy dvíhať osobne a rozptyľovať sa pri práci inými záležitosťami, takýto kontakt môže zvládnuť aj iný pracovník firmy)
 • časový plán zabraňuje vzniku stresových situácií.

Pri plánovaní času nezabúdajte aj na ľudský faktor, dozvedieť sa niečo viac o ľuďoch, s ktorými jednáte, prichádzate do styku. Zaujímajte sa o ich zvyklosti, tým sa môže stať vaše jednanie produktívnejšie (napr. ak viem, že niekto „trpí“ chronickým oneskorením, nejdem na rokovanie včas, nemusím sa rozčuľovať zbytočným čakaním).

Mimopracovný čas

Čas každého človeka sa delí na pracovný čas a čas, ktorý nastáva po práci. Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že patrí iba im. Opak je pravdou. Vo svojom voľnom čase treba pamätať aj na rodinu, pretože tam naberáme energiu, hľadáme pokoj,relaxáciu. Dosiahnuť vzájomnú harmóniu nebýva vždy ľahké. Rodinné prostredie je predpokladom dobrej duševnej pohody ako aj úspešného zvládnutia profesie, ktorú vykonávame.

V závere môžeme konštatovať, že každý človek má toľko času, koľko si dopraje. Ten, kto nikdy nemá čas, spravidla nevie, čo chce, preto musí začať riešiť situáciu organizovaním seba samého. Ak to nedokáže, odnaučí sa žiť, spôsobuje problémy nielen sebe aj iným ľuďom.

„Celá sila človeka pozostáva zo zmesi času a trpezlivosti.“

Honoré de Balzac

Rady na záver:

 • robte si pravidelne rozvrh pracovných činností
 • naplánované úlohy skutočne realizujte
 • úlohám venujte toľko času, koľko si naozaj vyžadujú
 • neodkladajte nepríjemné veci
 • na začiatku stretnutia určite dĺžku času, ktorý máte k dispozícii
 • neprijímajte nečakaných návštevníkov
 • naučte sa poznať svoj biorytmus
 • rozlišujte veci dôležité od nedôležitých
 • telefonické hovory vybavujte stručne
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#mimopracovná činnosť v práci #Plán

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016