11.1. Ako motivovať?

Spoločenské vedy » Psychológia

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 28.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 343 slov
Počet zobrazení: 1 151
Tlačení: 67
Uložení: 70

11.1. Ako motivovať ?

Dokázať pozitívne motivovať zamestnancov patrí k základným predpokladom fungovania činnosti podniku. Ak chceme správne motivovať, musíme poznať ľudí, s ktorými pracujeme, t.j. venovať zvýšenú pozornosť výberu pracovníkov. To, s akými pracovníkmi organizácia disponuje, predurčuje aj jej ďaľšie výsledky. Už pri výbere, konkurze môžeme zistiť, overiť, či uchádzať chce skutočne pracovať, osobne rásť, respektíve hľadá len dočasné východisko.

V rámci motivačného programu môže organizácia používať ako stimuly rôzne nehmotné mechanizmy. Jednou z takýchto možností je takzvaná vertikálna mobilita. Tento termín bol realizovaný v praxi Baťových závodov. Baťa ho uplatňoval dôsledne a premyslene. Postup na vyššie stupne v hierarchií vychádzal zásadne z vyzdvihovania vlastných pracovníkov na vedúce miesta. Noví prijímaní pracovníci museli začínať od začiatku, a to aj vtedy, keď mali dobré vzdelanie a značné skúsenosti z práce v iných podnikoch. Už od najnižších riadiacich funkcií si každý vedúci pracovník musel vychovať svojho potenciálneho zástupcu.

Významný podiel na motivácii zohrala sociálna starostlivosť nazývaná paternalizmus. Kvalitu života zamestnanca považoval T. Baťa za záležitosť zámestnávateľa. Jeho snahou bolo zabezpečiť svojim zamestnancom vyššie zárobky, ale aj vhodné podmienky sociálnej a zdravotnej starostlivosti, celkovej životnej úrovne, ako aj využívanie voľného času.

Ideovým zámerom celoživotnej práce bolo vedomie zodpovednosti voči ostatným. Záujem na dobrých výsledkoch bol podporovaný účasťou vedúcich aj zamestnancov na zisku. Stanovené kritéria boli presne diferencované, pretože cieľom manažéra nie je rozdeľovať peniaze medzi ľudí len z dobroty srdca. Rozhodujúce miesto v teórii aj praxi manažmentu T. Baťu mal ľudský faktor, bez ktorého nemožno realizovať žiadny úspech. Uvedené metódy práce sa môžu stať súčasťou motivačného programu aj v našich podmienkach.

Môžeme povedať, že nie vždy je jednoduché určiť najvhodnejšie motívy. Stáva sa, že pracovná motivácia býva poškodzovaná a utlmovaná:

 • prílišnou byrokraciou
 • daňovým zaťažením
 • zlou hospodárskou politikou v podniku
 • zlým procesom výberu ľudí
 • neschopnosťou manažérov
 • nedostatočnou komunikáciou, a pod.

Prioritou firmy, organizácie je, ak dá šance takámu pracovníkovi, ktorý je naozaj výkonnostne motivovaný a dokáže niesť riziko zodpovednosti.

Ako motivovať tam, kde sú problémy s finančnou stránkou ? Už na začiatku sme uviedli, že ľudia nechodia do práce len pre peniaze. K silným motivačným faktorom okrem financí patrí:

 • možnosť vzdelávania
 • možnosť pracovať v medzinárodných tímoch
 • možnosť cestovať a spoznávať iných ľudí
 • podielať sa na riadení organizácie
 • možnosť samostatne rozhodovať
 • možnosť profesíjne rásť a vzdelávať sa v cudzích jazykoch
 • možnosť prideliť služobné auto
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#socialna starostlivost o zamestnancov

Psychológia pre manažérovOdporúčame

Spoločenské vedy » Psychológia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044